Tweede Kamer behandelt onrechtmatig Grondwetsherziening

maandag 31 maart 2003, 10:45

In het voorjaar van 2002 nam de toenmalige Tweede Kamer een aantal wetsvoorstellen voor Grondwetsherziening aan in de zogenaamde eerste lezing. Nu, in 2003 en alweer een verkiezing van de Tweede Kamer verder, worden deze voorstellen pas voor een tweede lezing behandeld. Volgens emeritus hoogleraar Jurgens en historicus Van den Braak is dit een schending van diezelfde Grondwet, omdat de in mei 2002 gekozen Kamer inmiddels is ontbonden.

Bij een wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet, dient de Kamer na aanvaarding van het voorstel in eerste lezing ontbonden te worden. Na de daarop volgende verkiezingen, moet de nieuwgekozen Tweede Kamer zich nogmaals buigen over het voorstel. Tijdens deze tweede lezing van het wetsvoorstel kan de Kamer het voorstel alleen met tweederde meerderheid aannemen. Daarna houdt ook de Eerste Kamer een tweede lezing, waarbij eveneens een versterkte meerderheid nodig is.

De voorstellen die nog behandeld moeten worden, zijn onder andere het correctief referendum, de gekozen burgemeester, het vervangen van zieke en/of zwangere Kamerleden en een wijziging die samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen mogelijk maakt. Als de Kamer de Grondwet volgt, zou uiterlijk in 2007, na de eerstvolgende geplande verkiezingen, de wijzigingen van kracht kunnen worden.

bron: Trouw, 29 maart 2003