Drs. J. (Joke) Swiebel

foto Drs. J. (Joke) Swiebel
bron: Europees Parlement

Joke Swiebel (1941) was van 1999 tot 2004 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Eerder bekleedde zij nationale en internationale ambtelijke functies, met name op het gebied van de vrouwenemancipatie en het sociaal beleid. Als lid van het Europees Parlement zette zij zich onder meer in voor toezicht op mensenrechten in de EU en voor emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen.

PvdA
in de periode 1999-2004: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Joke (Joke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 november 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1963

fractie Europees Parlement
Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • senior beleidsambtenaar en afdelingshoofd Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (sociaal-economische en juridische zaken; algemene beleidsplanning; internationale aangelegenheden), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1982 tot 1995 (onder andere voorzitter "Steering Committee for Equality between Women and Men" Raad van Europa, hoofd Nederlandse onderhandelingsteam bij de Vierde Wereldvrouwenconferentie van de VN en hoofd van de Nederlandse delegatie naar de VN-commissie voor de positie van vrouwen)
  • diverse interim-functies bij het ministerie van SZW, van september 1995 tot juli 1999
  • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 20 juli 2004

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/18)
  • voorzitter Raad van Toezicht Aim for Human Rights (voorheen Humanistisch Overleg Mensenrechten), van 2010 tot 2011
  • voorzitter Vereniging voor Vrouw en Recht 'Clara Wichmann', van september 2013 tot november 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/5)
  • Rapporteur over de instelling van het Fundamental Rights Agency (2004)
  • Co-rapporteur inzake nieuwe Europese anti-discriminatiewetgeving (1999-200), inzake het Handvest van de Grondrechten (2000) en sociale bescherming (2002)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Haar vader was algemeen secretaris van de Sociale Verzekeringsraad en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland; haar moeder was (voor haar huwelijk) kleuterleidster
  • Haar grootvader was voor de SDAP gemeenteraadslid van 's-Gravenhage
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.