Wie zijn er bij de formatie betrokken?

vrijdag 4 april 2003, 10:07

Bij de formatie spelen behalve informateurs en fractievoorzitters ook andere politici een belangrijke rol. Bij de PvdA treden de Tweede-Kamerleden Ferd Crone, Jet Bussemaker en Bert Koenders op als adviseurs van Wouter Bos. Bij het CDA bestaat het formatieteam uit de Kamerleden Cees van der Knaap en Joop Wijn, terwijl vice-fractievoorzitter Maxime Verhagen regelmatig Jan Peter Balkenende vervangt.

Het is overigens al langere tijd gebruikelijk dat er een soort formatieteam wordt gevormd om onderhandelaars te ondersteunen. Tijdens de formatie in 1977 werden de toenmalige fractieleiders Van Thijn, Van Agt en Terlouw vaak vergezeld van hun financiële specialisten Dolman, Peijnenburg en Nypels.

Bij de formatie van het eerste kabinet-Lubbers werd veel overgelaten aan twee werkgroepen, één onder leiding van Van Aardenne (VVD) en één met Deetman (CDA) als voorzitter. Bij de formatie van afgelopen zomer trad onder meer Ferry Hoogendijk op als adviseur van LPF-fractievoorzitter Mat Herben.

Behalve politici spelen ook ambtelijke medewerkers van de fractievoorzitter een rol. Bij het CDA is dat voorlichter Stephan Schrover en bij de PvdA politiek adviseur Marco Esser.

bronnen: PDC, de Volkskrant, 4 april 2003


meer over

biografieën