Drs. M.W.J.M. (Rinus) Peijnenburg

foto Drs. M.W.J.M. (Rinus) Peijnenburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Aimabele econoom van katholieken huize. Kwam in 1966 als vertegenwoordiger van de katholieke werkgeversorganisatie in de KVP-Tweede Kamerfractie en werd daarvan één van de financieel-economische specialisten. Was in 1977 als financieel adviseur van Van Agt betrokken bij de kabinetsformatie. Werd door deze ook opgenomen in het kabinet als minister voor Wetenschapsbeleid, om in het kabinet een soortgelijke rol te kunnen vervullen, maar in de praktijk kwam daar weinig van. Overleed in 1979 op relatief jonge leeftijd.

KVP, CDA
in de periode 1966-1979: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marinus Wilhelmus Johanna Maria (Rinus)

geboorteplaats en -datum
Geldrop, 29 januari 1928

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 1 april 1979

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1 april 1979
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl) (samenwerkingsverband KVP, ARP en CHU)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris AKWV (Algemene Katholieke Werkgeversverbond), van 1956 tot 1 oktober 1966 (vanaf 1960 NKWV, Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 oktober 1966 tot 19 december 1977
 • minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid (minister voor Wetenschapsbeleid), van 19 december 1977 tot 1 april 1979

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • adviseur Federatie van Christelijke Werkgeversverbonden
 • adviseur NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond)

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota inzake de herstructurering van de Nederlandse economie en de ontwikkelingssamenwerking, van december 1975 tot juni 1977
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 juni 1976 tot 8 juni 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-economisch specialist (investeringen, belastingen, loon- en prijsbeleid, vennootschapsrecht, werkgelegenheid, collectieve lasten) van de KVP-Tweede Kamerfactie
 • Was in 1973 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid
 • Voerde in 1974 het woord bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was als minister betrokken bij het beleid met betrekking tot het universitair onderzoek
 • Bracht in 1978 de Nota 'Meerjarenplan Sociaal Onderzoek en Beleid' uit. Daarin staan maatregelen om betere voorwaarden te scheppen voor het samenspel tussen onderzoek en beleid. (15.043)
 • Wijdde zich als minister met name aan de voorbereiding van de Innovatienota, die in oktober 1979 zou worden uitgebracht door zijn opvolger

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1978 de Wet tot goedkeuring van een aantal verdragen op het gebied van ruimte-onderzoek en ruimtetechnologie tot stand, waarmee een stimulans werd gegeven aan de Europese ruimtevaart en onder meer de vestiging van ESTEC in Noordwijk werd vastgelegd

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Adviseur van Van Agt tijdens de kabinetsformatie in 1977 op sociaal-economisch en financieel terrein. Stelde samen met Van Aardenne (VVD) de financieel-economische paragraaf op van het ontwerp-regeerakkoord.
 • Had grote aarzeling ten aanzien van het verzoek van Van Agt om minister te worden in diens kabinet, maar hij stemde toe omdat hij Van Agt dan kon adviseren op financieel-economisch gebied

uit de privésfeer
 • Plaatsgenoot van en bevriend met Van Agt
 • Moest als militair naar Indonesië ten tijde van de politionele acties maar toen hij aankwam waren de gevechten voorbij in 1949
 • Kreeg een hartaanval op 12 maart 1979

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "IJzeren Rinus"
 • "Slimme Rinus"
 • "Rechtse Rinus"

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.