Strategisch akkoord 2002

Het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende I werd 'strategisch akkoord' genoemd. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling van premier Balkenende was een beknopt akkoord te sluiten ("één A4-tje"), was het uiteindelijk toch een vrij omvangrijk document geworden. In het strategisch akkoord stonden tal van afspraken over het te voeren beleid, variërend van verscherping van het vreemdelingenbeleid tot afschaffing van het kwartje van Kok en de onroerend-zaakbelasting.

Bij het strategisch akkoord hoorden vier bijlagen, waarin de financiële afspraken waren vastgelegd. In verband met de verslechterde economische situatie moest het kabinet in de Miljoenennota 2003, bovenop de financiële afspraken in het strategisch akkoord, een aanvullend pakket met lastenverzwaringen en bezuinigingen opnemen.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over