Dr. H.R. (Hans) van Houten

foto Dr. H.R. (Hans) van Houten
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Telg uit een welgestelde patriciërsfamilie die carrière maakte als diplomaat. Werd zonder 'Haagse ervaring' staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese zaken) in het kabinet-De Quay en werd toen pas lid van de VVD. Speelde een onopvallende rol tot hij in 1963 - en uiteindelijk met succes - eiste dat de KRO een interview met de gevluchte Franse ex-minister Bidault niet zou uitzenden.

VVD
in de periode 1959-1963: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hans Rudolf (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1907

overlijdensplaats en -datum
Verbier (Zwitserland), 31 juli 1996

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • partijloos, tot 1959
  • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1959

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • directeur-generaal politieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 november 1957 tot 24 augustus 1959
  • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met aangelegenheden betreffende de NAVO, WEU, Raad van Europa, Benelux, verkeersaangelegenheden en bilaterale betrekkingen met landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika), van 24 augustus 1959 tot 24 juli 1963
  • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Wenen, van november 1964 tot 1968 (vanaf maart 1967 tevens permanent vertegenwoordiger bij het Internationaal Atoom Agentschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
  • Was in 1961 betrokken bij de onderhandelingen in EEG-verband over de mogelijke toetreding van het Verenigd Koninkrijk en over de Franse Europese politiek.
  • Onderhandelde in 1962 over toetreding van de Nederlandse Antillen tot het associatieverdrag van de EEG

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
  • Bracht in 1963 samen met minister Luns en staatssecretaris Stijkel een wet tot goedkeuring van een op 8 april 1960 te 's-Gravenhage met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten algemeen verdrag ("Generalbereinigung") tot stand. Hierbij werden Elten en Tudderen teruggegeven aan Duitsland en werd een schadevergoeding aan Nederland betaald, onder andere voor de oorlogsslachtoffers. (6.250)
  • Bracht in 1963 samen met staatssecretaris Calmeyer een wet tot stand tot Goedkeuring van de op 17 januari 1963 te 's-Gravenhage met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek in Nederland (7.054)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij werd bij K.B. van 12 augustus 1959 met ingang van 24 augustus benoemd tot staatssecretaris, en als zodanig op 20 augustus beëdigd

uit de privésfeer
Hij was zeer gefortuneerd

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.