Dr. H.R. (Hans) van Houten

foto Dr. H.R. (Hans) van Houtenvergrootglas

Telg uit een welgestelde patriciërsfamilie die carrière maakte als diplomaat. Werd zonder 'Haagse ervaring' staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese zaken) in het kabinet-De Quay en werd toen pas lid van de VVD. Speelde een onopvallende rol tot hij in 1963 - en uiteindelijk met succes - eiste dat de KRO een interview met de gevluchte Franse ex-minister Bidault niet zou uitzenden.

VVD
in de periode 1959-1963: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Hans Rudolf (Hans)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1907

overlijdensplaats en -datum
Verbier (Zwitserland), 31 juli 1996

partij/stroming

partij(en)
 • partijloos, tot 1959
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1959

hoofdfuncties/beroepen

 • ambassaderaad te Kopenhagen, van 3 februari 1932 tot 1933
 • ambassaderaad te Stockholm, van 1933 tot 1934
 • gezantschapsattaché te Kopenhagen, van 1934 tot 1935
 • ambassaderaad te Berlijn, van 1935 tot 1940
 • gezantschapssecretaris te Washington, van 1940 tot 1945
 • ambassaderaad te Brussel, van 1945 tot 1948
 • hoofd directie buitenlandse dienst, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1948 tot mei 1951
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Mexico City, van mei 1951 tot 1 juli 1954
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Mexico City, van 1 juli 1954 tot 1 november 1957 (gezantschap verheven tot ambassade)
 • directeur-generaal politieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1 november 1957 tot 24 augustus 1959
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met aangelegenheden betreffende de NAVO, WEU, Raad van Europa, Benelux, verkeersaangelegenheden en bilaterale betrekkingen met landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika), van 24 augustus 1959 tot 24 juli 1963
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Wenen, van november 1964 tot 1968 (vanaf maart 1967 tevens permanent vertegenwoordiger bij het Internationaal Atoom Agentschap)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te 's-Gravenhage

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, tot oktober 1929

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 19 december 1930

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Speelde in 1959 en 1960 een belangrijke rol in de onderhandelingen met Bondsrepubliek Duitsland over een algemeen verdrag, waarbij onder meer Elten en Tudderen aan Duitsland zouden worden teruggegeven en Nederlands schadevergoeding zou krijgen voor de schade tijdens de bezetting.
 • Was in 1961 betrokken bij de onderhandelingen in EEG-verband over de mogelijke toetreding van het Verenigd Koninkrijk en over de Franse Europese politiek.
 • Onderhandelde in 1962 over toetreding van de Nederlandse Antillen tot het associatieverdrag van de EEG

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1961 de Rijkswet regelen inzake de bekendmaking van internationale overeenkomsten en besluiten van volkenrechtelijke organisaties (Stb. 207) tot stand. Dit geschiedt door opneming in het Tractatenblad, waarbij tevens voor een vertaling moet worden gezorgd. (5.784)
 • Bracht in 1961 samen met minister De Pous de Rijkswet tot Goedkeuring van het op 14 december 1960 te Parijs tot stand gekomen Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tot stand (6.391)
 • Bracht in 1963 samen met minister Luns en staatssecretaris Stijkel een wet tot goedkeuring van een op 8 april 1960 te 's-Gravenhage met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten algemeen verdrag ("Generalbereinigung") tot stand. Hierbij werden Elten en Tudderen teruggegeven aan Duitsland en werd een schadevergoeding aan Nederland betaald, onder andere voor de oorlogsslachtoffers. (6.250)
 • Bracht in 1963 samen met staatssecretaris Calmeyer een wet tot stand tot Goedkeuring van de op 17 januari 1963 te 's-Gravenhage met de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst nopens de stationering van militaire eenheden van de Bondsrepubliek in Nederland (7.054)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij werd bij K.B. van 12 augustus 1959 met ingang van 24 augustus benoemd tot staatssecretaris, en als zodanig op 20 augustus beëdigd

uit de privésfeer
 • Zijn vader was advocaat en bankier
 • Zeer gefortuneerd

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 27 juli 1963

publicaties/bronnen

publicaties
"Egypte's internationaal statuut sedert het begin van de negentiende eeuw" (dissertatie, 1930)

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1960

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Haarlem, 6 juli 1935

echtgeno(o)t(e)/partner
C.C. Beels, Caroline Cornelia

kinderen
3 zoons en 3 dochters

vader
Mr. D. van Houten, Dirk

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, 2 oktober 1866

moeder
A.M. ten Bruggen Cate, Anna Margaretha

geboorteplaats en/of -datum
Noordbroek (Gr.), 2 augustus 1868

familierelaties
 • Kleinzoon van S. van Houten, Tweede en Eerste Kamerlid en minister

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.