Dr. A.M.C.Th. (Annemieke) van Heel-Kasteel

foto Dr. A.M.C.Th. (Annemieke) van Heel-Kasteel
bron: Fotobureau Stokvis

In twee perioden Tweede Kamerlid, eerst vier jaar voor de KVP en later twee jaar voor het CDA. Hield zich als KVP-Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken, defensie en Koninkrijksrelaties en als CDA-lid met milieu. Dochter van Piet Kasteel, die onder meer secretaris van Gerbrandy, Gouverneur van Curaçao en ambassadeur was. Verbleef daarom enige tijd in het buitenland en studeerde aan Amerikaanse universiteiten. Was voor zij Kamerlid werd redactrice en werkzaam in het onderwijs. Bij de stemming in 1980 over het abortusvoorstel van het kabinet-Van Agt/Wiegel gaf haar voorstem min of meer de doorslag, omdat zij als laatste van haar fractie over bezwaren heenstapte.

KVP, CDA
in de periode 1973-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Anne Marie Corrie Thérèse (Annemieke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 24 februari 1928

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • docente maatschappijleer bestuursschool te Utrecht
 • ambteloos, van 1959 tot mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/12)
 • lid dagelijks bestuur Wijkvereniging "Wittebrug"
 • lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, tot 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1975 woordvoerster van de drie christen-democratische fracties bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Hield zich vanaf 1979 vooral bezig met milieuhygiëne en voerde daarnaast het woord over buitenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar moeder was actief in de Katholieke vrouwenbeweging
 • Haar echtgenoot was directeur verkoop bij Stork-werkspoor diesel

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.