Dr. B. (Bas) van den Tempel

foto Dr. B. (Bas) van den Tempel
bron: Gemeentearchief Den Haag

Socialistisch denker, jurist die zich geleidelijk meer met economische theorie ging bezighouden. Was gemeenteambtenaar, leraar en privaatdocent. Vele jaren een onbaatzuchtig degelijk raadslid en wethouder van Den Haag, Statenlid van Zuid-Holland en lid Tweede Kamer. Imponeerde als spreker meer door zijn kennis dan door zijn voordracht. Zoon van Jan van den Tempel.

PvdA
in de periode 1956-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Bastiaan (Bas)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 mei 1905

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 oktober 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
  • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

  • docent staatswetenschappen, van 1950 tot 1956
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 4 juli 1950 tot 3 juni 1970
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • plaatsvervangend lid Spoorwegongevallenraad
  • lid bestuur industrieschap Plaspoelpolder te Rijswijk (Z.H.)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiën (o.a. belastingwetgeving), justitie (verkeersveiligheid, stichtingen, burgerlijk wetboek) en financiën lagere overheden. Was in 1961 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Provinciewet en in 1964 bij de behandeling van de ontwerp-Wet schadeverzekeringsbedrijf.
  • Voerde in 1963 - bij afwezigheid van Peschar - het woord bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zette zich als wethouder in voor de aanleg van het industrieterrein Plaspoelpolder en voor verbering van de havens bij de Binckhorst

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.