Mr. J. (Jan) Schokking

foto Mr. J. (Jan) Schokking
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Christelijk-historische politicus en minister, afkomstig uit de kring van de Friese christelijk-historischen. Hervormd predikant in Friesland en later in Dordrecht en Leiden. Kwam in 1901 voor het district Harlingen in de Tweede Kamer en bleef lid tot 1909. Keerde in 1918 terug in het parlement en werd fractievoorzitter als opvolger van Lohman. Was vaak weinig doortastend. In 1920-1925 was hij gedeputeerde van Zuid-Holland en in 1925 minister van Justitie in het kortstondige kabinet-Colijn I. Keerde in 1926 opnieuw terug als Kamerlid en fractievoorzitter en werd in 1927 tevens burgemeester van Katwijk. Besloot zijn loopbaan als staatsraad. In zijn spreektrant was steeds de dominee te herkennen.

Friese CH, CHU
in de periode 1901-1940: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 mei 1864

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 juli 1941

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • FCH (Bond van kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de provincie Friesland), van 24 maart 1898 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/16)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1901 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Harlingen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 8 augustus 1925
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 3 december 1918 tot 4 augustus 1925 (1918-1919 voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 30 maart 1920 tot 4 augustus 1925
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 februari 1921 tot 4 augustus 1925
 • minister van Justitie, van 4 augustus 1925 tot 8 maart 1926
 • burgemeester van Katwijk, van 1 juni 1927 tot 1 maart 1932 (benoemd bij K.B. van 23 mei; geïnstalleerd 13 juni 1927)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1927 tot 1 maart 1932
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1926 tot 1 maart 1932
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juli 1929 tot 1 maart 1932
 • lid Raad van State, van 1 maart 1932 tot 14 september 1940 (benoemd bij K.B. van 9 februari 1932)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Commissie voor de behartiging der stoffelijke belangen van de Nederlandse Hervormde Kerk in de toekomstige Zuiderzeeprovincie, vanaf september 1927
 • lid College voor de Visscherijen, vanaf maart 1930 (nog in juli 1932)

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1929 tot april 1932
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de wijziging van de Woningwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1930 tot april 1931

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met onderwijs, financiën, arbeid, buitenlandse zaken en kunsten

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte samen met H. van Eyck van Heslinga en G.H. Wagenaar de Bond van kiesverenigingen op Christelijk-Historische Grondslag in de Provincie Friesland op
 • Voerde als minister van Justitie in het parlement slechts enkele keren het woord; in de Tweede Kamer onder andere over een wetsvoorstel tot onteigening in verband met een slachthuis in Groningen en in de Tweede Kamer over (technische) herziening van de Faillissementswet.

uit de privésfeer
 • De theoloog prof. Ph. Hoedemaker was een neef van zijn echtgenote
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Wormerveer

verkiezingen
 • Versloeg in 1901 in het district Harlingen A. Bouman, maar werd niet toegelaten wegens onregelmatigheden bij de kandidaatstelling. Versloeg bij nieuwe verkiezingen H.Ph. de Kanter (ul). Werd in het district Schoterland na herstemming verslagen door G.L. van der Zwaag (soc.).
 • Versloeg in 1905 in het district Harlingen L.W.J.K. Thomson (ul)
 • Was in 1909 en 1913 geen kandidaat

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, augustus 1925 (i.v.m. benoeming tot minister)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • P. Santana, K. de Vries, "De eenmansfractie Schokking in de Tweede Kamer tijdens het ministerie-Kuyper (1901-1905)", in: Christelijk Historisch Tijdschrift 12 (1967), nr. 5
 • G. Abma, "Schokking, Jan", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5, 451
 • W. Slagter, "Schokking, Jan (1864-1941)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 451
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Onze Afgevaardigden, 1901 en 1905

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.