Drs. P.J. (Paul) Janssen

foto Drs. P.J. (Paul) Janssenvergrootglas

Brabantse econoom, afkomstig uit de Katholieke bouwarbeidersbond, die in 1967 Tweede Kamerlid werd voor de KVP. Een jaar later scheidde hij zich af en vormde met Aarden en Kessel de groep-Aarden. Medeoprichter van de PPR. Kwam in 1968 met Aarden met een voorstel voor een enquête naar de economische macht. Na de verkiezingsnederlaag in 1971 trok hij zich terug uit de PPR, maar in 1972 werd hij opnieuw Tweede Kamerlid, ditmaal voor de PvdA. Woordvoerder volkshuisvesting en economische zaken. Werkte na 1976 bij de Nederlandse Herstructueringsmaatschappij (Nehem).

KVP , groep-Aarden (ex-KVP) , PvdA
in de periode 1967-1976: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Paulus Jacobus (Paul)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoeven (N.Br.), 25 februari 1927

overlijdensplaats en -datum
10 augustus 2012

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot februari 1968
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1968 tot november 1971
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf november 1971

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Aarden, van 27 februari 1968 tot 10 mei 1971

Hoofdfuncties/beroepen

 • econoom afdeling calculatie en planning, N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, van 1955 tot 1956
 • economisch adviseur, Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid "Sint Joseph", van 1956 tot november 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 1 oktober 1976
 • lid Raad van Bestuur NEHEM (Nederlandse Herstructureringsmaatschappij), van 1 oktober 1976 tot 1986

Activiteiten

als parlementariër
 • Was aanvankelijk woordvoerder volkshuisvesting en bezitsvorming van de KVP-Tweede Kamerfractie
 • Hield zich als Kamerlid voor de Groep-Aarden vooral bezig met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, sociale zaken en economische zaken
 • Diende in 1969 met zijn fractiegenoten Jacques Aarden en Anneke Kessel een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar economische macht in. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (9.995)
 • Was in 1972-1976 woordvoerder prijsbeleid en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1976 tot de acht leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Kappeyne van de Coppello stemden waarin gevraagd werd de Oude Balzaal als plenaire zaal te handhaven

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was botermaker

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.