A.A.M. (Annie) Kessel

foto A.A.M. (Annie) Kesselvergrootglas

Progressief katholiek Tweede Kamerlid. Door haar talrijke nevenfuncties sterk verbonden met het katholieke leven in Brabant. Vooral actief in de katholieke arbeidersbeweging en in vrouwenorganisaties. Behoorde tot de vier KVP'ers die tegen de motie-Schmelzer stemden. Stapte in 1968 uit de KVP en werd lid van de PPR.

KVP, groep-Aarden (ex-KVP)
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Adriana Anna Maria (Annie)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ginneken (gem. Ginneken en Bavel, N.Br.), 6 augustus 1918

overlijdensplaats en -datum
Breda, 25 maart 2000

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 19 maart 1967
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1968 tot november 1971

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Aarden, van 26 maart 1968 tot 10 mei 1971 (zie Handelingen TK 26 maart 1968)

hoofdfuncties/beroepen

 • leidster KAV (Katholieke Arbeiders-Vrouwenbeweging), bisdom Breda, vanaf 1946 (nog in 1963)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 10 mei 1971

partijpolitieke functies

 • lid bestuur KVP afdeling Breda
 • lid Brabantse Commissie KVP, vanaf februari 1955
 • lid bestuur KVP Kamerkring Tilburg, tot 1961

lijsttrekkerschap etc.
 • lijstaanvoerder PPR Tweede Kamerverkiezingen 1971 (kieskringen 's-Hertogenbosch en Tilburg)

nevenfuncties

 • lid dagelijks bestuur, Nederlandse Huishoudraad
 • lid Vrouwenraad NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond)
 • landelijk vertegenwoordigster NKV in het ICV (Internationaal Christelijk Vakverbond)
 • lid Internationale Vrouwenraad, ICV
 • lid Internationale woningbouwraad, ICV
 • lid bestuur Brabants Opbouworgaan
 • vicepresident Nederlands Vrouwen Comité
 • lid landelijk bestuur "Herwonnen Levenskracht"
 • lid bestuur Centrale Propagandadienst NKV
 • lid bestuur Lourdesbedevaartcomite, NKV
 • vicepresident Provinciale Federatie Vrouwelijke Vrijwilligers Hulp
 • lid dagelijks bestuur Provinciale Katholieke Emigratie stichting
 • lid Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
 • lid dagelijks bestuur NKV, bisdom Breda
 • lid Norbartsstichting (kinderuitzending)
 • lid Culturele Raad, NKV
 • lid bestuur Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging
 • lid Diocesaan Lourdescomité
 • voorzitter landelijk overlegorgaan, Diocesane KAV (Katholieke Arbeiders-Vrouwenorganisatie)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.
 • huishoudschool

academische studie
 • studie filosofie (twee jaar)

overige opleidingen
 • huwelijks- en gezinscursus te Amersfoort
 • internationale cursus, KAGIB (Katholiek Genootschap voor Internationale Betrekkingen) te Utrecht

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met volkshuisvesting en onderwijs

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1964 tot de 18 leden van haar fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling openbaar lichaam Rijnmond stemden
 • Behoorde in oktober 1966 met Van Doorn, Laan en Verdijk tot de minderheid van haar fractie, die tegen de motie-Schmelzer stemde. Aanneming van deze motie leidde tot de val van het kabinet-Cals/Vondeling.
 • Behoorde in februari 1968 met Van Doorn en Westerterp tot de minderheid van haar fractie, die vóór een motie-Aarden stemde, waarin om verhoging van het budget voor ontwikkelingshulp werd gevraagd

wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte in 1967 met onder meer Westerterp en Verdijk deel uit van de zgn. 'Brabantse Verontrusten' in de KVP die aanstuurden op een vooruitstrevende koers

uit de privésfeer
 • Was in 1962 actief in een comité ter ondersteuning van slachtoffers van het geneesmiddel Softenon
 • Haar vader was zadelmaker en lid van de gemeenteraad van Ginneken en Bavel

woonplaats(en)/adres(sen)
Breda, Mgr. Leytenstraat 22, omstreeks 1964 tot 25 maart 2000

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
H.J.M. Kessel, Henricus Johannes Maria

geboorteplaats en/of -datum
Ginneken en Bavel, 16 mei 1885

moeder
C.M. van Leest, Cornelia Maria

geboorteplaats en/of -datum
Teteringen, 4 mei 1880

beroep grootvader (vaderskant)
zadelmaker

beroep grootvader (moederskant)
smid

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.