Drs. J.M. (Jacques) Aarden

foto Drs. J.M. (Jacques) Aarden
bron: Fotoarchief Spaarnestad / Beeldbank Nationaal Archief

KVP-dissident die in 1968 medeoprichter was van de PPR. Was jarenlang secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en werd in 1962 Tweede Kamerlid. Gedegen woordvoerder op het gebied van binnenlandse zaken. Afwezig in de Nacht van Schmelzer vanwege ziekte, zodat hij niet tegen de motie-Schmelzer kon stemmen. Weigerde in 1967 staatssecretaris te worden onder Klompé en stapte in 1968 met Janssen en Kessel uit de KVP-fractie uit onvrede over het beleid van het kabinet-De Jong. In 1971 eerste lijsttrekker van de PPR. Nadat gezondheidsproblemen tot een gedwongen vertrek uit de Tweede Kamer hadden geleid, werd hij staatsraad. Minzame, progressieve katholiek.

KVP, groep-Aarden (ex-KVP), PPR
in de periode 1962-1984: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacobus Maria (Jacques)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hazeldonk (gem. Terheijden, N.Br.), 11 augustus 1914

overlijdensplaats en -datum
Voorburg, 23 november 1997

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van december 1945 tot 26 februari 1968
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 27 april 1968 tot 1 september 1984

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Aarden, van 27 februari 1968 tot 28 april 1971

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • directiesecretaris Centrum voor Staatkundige Vorming (wetenschappelijk bureau KVP), van mei 1947 tot april 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 juli 1962 tot 5 juni 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1963 tot 7 december 1972
 • fractievoorzitter Groep-Aarden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 februari 1968 tot 29 april 1971
 • fractievoorzitter PPR Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 april 1971 tot 30 november 1972
 • lid Raad van State, van 1 september 1973 tot 1 september 1984 (benoemd bij K.B. van 6 augustus 1973)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Brabants Studentengilde van O.L. Vrouw
 • voorzitter R.K. openbare leeszaal en bibliotheek "Sint Augustinus" te Voorburg

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid afdeling Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Raad van State)
 • lid afdeling Geschillen van Bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Diende in 1970 samen met Ed van Thijn (PvdA) en Anneke Goudsmit (D'66) een initiatiefwetsvoorstel in om kiezers meer rechtstreekse invloed te geven op de kabinetsvorming. Het wetsvoorstel werd ingetrokken nadat artikel II over de gekozen formateur was verworpen. (10.993)
 • Bracht in 1971 via een door hem samen met Ed van Thijn (PvdA), Anneke Goudsmit (D'66) en Hans Wiebenga (PSP) ingediend initiatiefwetsvoorstel een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 21 naar 18 jaar tot stand. (10.579, 11.300)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Medeoprichter van de PPR
 • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier
 • Van september 1971 tot september 1972 uitgeschakeld door ziekte

uit de privésfeer
 • Zijn grootvader van moederszijde was wethouder van Nieuw-Vossemeer
 • Zijn grootvader van vaderskant en een oom waren lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
 • Twee broers van hem waren (witte) pater

anekdotes en citaten
 • Zei toen hij zich in 1968 met Paul Janssen afsplitste van de KVP-fractie: "Naar mijn mening zal de politieke heroriëntatie in ons land zich vooral in deze Kamer voltrekken. Ik meen te mogen vaststellen, dat er in belangrijke mate over de grenzen van fracties heen politieke gelijkgezindheid bestaat. De gelijkgezinden zijn naar mijn mening gedwongen, hieraan hun consequenties te verbinden. Deze gelijkgezindheid wijst in de richting van een consequent vooruitstrevende concentratie. Mijnerzijds wil ik gaarne toezeggen, dat ik deze concentratie in deze Kamer zal bevorderen."

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, april 1967 (geweigerd)
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, april 1967 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.