J. (Jan) de Groote

foto J. (Jan) de Grootevergrootglas

Veehouder uit het Drentse Beilen, die in november 1966 ir. Adams opvolgde als Eerste Kamerlid voor de Boerenpartij nadat die vanwege zijn oorlogsverleden in opspraak was geraakt. Eenvoudige, bescheiden afgevaardigde, die vooral het woord voerde over landbouwaangelegenheden. Was tevens raadslid in Beilen. Zwager van Boerenpartijleider Koekoek.

Boerenpartij
in de periode 1966-1971: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Beilen (Dr.), 10 juli 1911

overlijdensplaats en -datum
Hoogeveen, 14 maart 1989

levensbeschouwing
Hervormd: midden-orthodox

partij/stroming

partij(en)
Boerenpartij

hoofdfuncties en beroepen

 • landarbeider
 • boerenknecht
 • landbouwer (veehouder) te Beilen
 • lid gemeenteraad van Beilen, van 6 september 1966 tot 1 september 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 november 1966 tot 10 mei 1971

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school (uitsluitend)

overige opleidingen
 • landbouwcursussen over veeteelt, paarden en pluimvee

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral bij de behandeling van de begroting van Landbouw en Visserij en enkele keren bij voorstellen voor gemeentelijke herindeling

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was boer

verkiezingen
 • Was in 1966 kandidaat in Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Beilen, Smalbroek 36, omstreeks 1969
 • Beilen, De Vonderkampen 110

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Hoogeveen, 6 mei 1939

echtgeno(o)t(e)/partner
T. Koekoek, Trijntje

kinderen
2 zoons en 1 dochter

vader
Th. de Groote, Thieme

geboorteplaats en/of -datum
Sleen, 10 april 1878

moeder
G. Kanninga, Grietje

geboorteplaats en/of -datum
Smilde, 9 januari 1886

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.