Dr. Th.H.Ph. (Thierry) Baudet

foto Dr. Th.H.Ph. (Thierry) Baudet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer

Thierry Baudet (1983) is sinds 23 maart 2017 fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de Tweede Kamer. De rechtsfilosoof Baudet is publicist, journalist en opiniemaker. Hij was oprichter-directeur van Popup University en voorzitter van de denktank Forum voor Democratie en daarna partijvoorzitter. Als eurokritische denker was hij betrokken bij Burgerforum EU en bij de campagne voor een raadgevend referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Van 6 februari tot 29 maart 2023 was hij tevens Statenlid in Noord-Holland.

FVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Thierry Henri Philippe (Thierry)

geboorteplaats en -datum
Heemstede, 28 januari 1983

2.

Partij/stroming

partij(en)
FVD (Forum voor Democratie), vanaf 25 september 2016

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • fellow Universiteit Leiden, van februari 2007 tot januari 2013
 • docent Universiteit Leiden, van februari 2007 tot januari 2013
 • postdoctoraal onderzoeker, Universiteit van Tilburg, 2013
 • publicist, journalist, spreker en politiek commentator
 • voorzitter denktank "Forum voor Democratie" (oprichter), van februari 2015 tot 25 september 2016
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017
 • fractievoorzitter FVD, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 6 februari 2023 tot 29 maart 2023

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter FVD Vlaanderen, vanaf januari 2024

vorige
 • voorzitter FVD, van november 2017 tot 24 november 2020
 • lid bestuur FVD, van november 2017 tot 25 november 2020

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker FVD, Tweede Kamerverkiezingen 2017, van 1 februari 2017 tot 15 maart 2017
 • lijsttrekker FVD, Tweede Kamerverkiezingen 2021, van 16 januari 2021 tot 17 maart 2021
 • lijsttrekker FVD, Tweede Kamerverkiezingen 2023, van 1 oktober 2023 tot 23 november 2023

5.

Nevenfuncties

huidige
 • directeur THPB Media B.V., vanaf mei 2020
 • lid bestuur Forum voor Democratie B.V., vanaf december 2019
 • lid bestuur Eerlijk Eten B.V., vanaf december 2022

vorige
 • onderwijsassistent Universiteit van Amsterdam, van januari 2005 tot juni 2006
 • medewerker BNR Nieuwsrado
 • redacteur "Conservatieve Vooruitgang"
 • columnist NRC Handelsblad, van juli 2011 tot januari 2013
 • medewerker Leids universiteitsweekblad "Mare"
 • medewerker "Elsevier Juist"
 • commentator tv-programma 'Studio', omroep Powned, van mei 2015 tot november 2015
 • eigenaar THPB Producties, van 2010 tot 2020

afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 maart 2018 tot februari 2021

6.

Opleiding

primair onderwijs
 • Haarlemse Montessori-school, van 1988 tot 1994

voortgezet onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium te Haarlem, van 1994 tot 2001

academische studie
 • rechten (Mr.), Universiteit van Amsterdam, van 2001 tot 2006
 • geschiedenis (BA), Universiteit van Amsterdam

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 21 juni 2012 (rechtsfilosofie)

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In 2018 verwierp de Tweede Kamer een door hem tegen de minister van BZK gerichte ingediende motie van wantrouwen vanwege de intrekking van de Wet raadgevend referendum. De motie kreeg steun van PVV, PvdD en FVD.
 • In 2018 verwierp de Tweede Kamer een door hem en Theo Hiddema ingediende motie van wantrouwen tegen het kabinet, vanwege de steun aan het Marrakeshimmigratiepact. De motie kreeg steun van PVV en FVD.
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 19 juni 2018 over een aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (naar aanleiding van EUvsDisinfo)
 • Diende in 2022 samen met Pepijn van Houwelingen een initiatiefwetsvoorstel in over een raadgevend referendum naar Zwitsers model. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 2023. (36.161)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verdedigde in 2017 in de Tweede Kamer als burgerinitatief een voorstel om een parlementaire enquête in te laten stellen naar de invoering van de euro ('Peuro'). Door verwerping van een motie-Merkies werd dit verzoek afgewezen. Tegen stemden VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks.
 • Werd in 2017 door het Opiniepanel van EenVandaag uitgeroepen tot politicus van het jaar
 • Verloor in 2020 een door hem aangespannen kort geding tegen televisieprogramma Buitenhof over de parafrasering van een door hem gedane uitspraak over migratie van Afrikanen naar de EU. De rechtbank in Lelystad wees de eis tot rectificatie af.
 • Trok zich op 23 november 2020 terug als (kandidaat-)lijsttrekker en politiek leider van FVD. Dit vanwege de ophef over antisemetische geluiden in jongerenbeweging JFVD. Hij bleef wel partijvoorzitter en zei lijstduwer te willen worden.
 • In een digitaal partijreferendum in december 2020 liet een ruime meerderheid van de leden weten hem als partijleider te beschouwen (81 procent van de 45.720 uitgebrachte stemmen). Een aantal leden, onder wie volksvertegenwoordigers, verliet daarop de partij.
 • Lanceerde in 2021 het idee van Forumland, een eigen parallelle samenleving voor Forum voor Democratie-leden, met een eigen munt, scholen en bijvoorbeeld een eigen datingsite
 • In 2021 veroordeelde de rechter hem in kort geding eerdere vergelijkingen in tweets tussen coronamaatregelen en de Holocaust te verwijderen vanwege het grievende karakter daarvan. Ook mocht hij in het debat geen beeldmateriaal van de holocaust meer gebruiken. Joodse organisaties en overleefden hadden dat geëist.
 • In 2022 berispte op aanbeveling van het College Integriteit van de Tweede Kamer hem vanwege het weigeren nevenfuncties te melden. Tevens kreeg hij de aanwijzing dat alsnog te doen.
 • Op 18 oktober 2022 stemde een Kamermeerderheid (119 tegen 2 stemmen) in met het voorstel van het Presidium om hem een schorsing van zeven dagen op te leggen, vanwege herhaalde weigering zijn nevenfuncties op te geven
 • Kwam in april 2023 in opspraak door uitlatingen in het AD van voormalige medewerkers. Het ging daarbij om overmatig drankgebruik, intimiderend gedrag en het intern versturen van pornografie.
 • Werd in oktober 2023 in Gent door een aanvaller met een paraplu op het hoofd geslagen. Baudet was daar om voor een rechtse studentenvereniging (KVHV) een lezing te houden. De lezing ging door. Kort verkiezingen raakte hij licht gewond na in een Gronings café te zijn geslagen met een bierflesje.
 • Op 19 december 2023 stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van het Presidium om hem voor zeven kalenderdagen te schorsen, wegens het niet melden van nevenfuncties
 • Zorgde op 27 maart 2024 voor commotie toen hij in een Kamerdebat over een FVD-initiatiefwetsvoorstel geïrriteerd raakte door vragen van Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) over de vage financiële constructies van FVD en mogelijke Russische banden. Hij zei daarover boos te zijn en voegde daaraan toe: "In elke andere situatie zou ik … zou je iemand op z'n bek slaan als hij zoiets van mij denkt.". Na het debat herhaalde hij dat dreigement. Na door Klaver van het incident op de hoogte te zijn gebracht, nodigde Kamervoorzitter Bosma Baudet schriftelijk uit om de volgende dag uitleg te komen geven. Hij verscheen niet, maar bood wel - met veel afzwakkingen - excuses aan.

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. P.B. Cliteur en prof. R. Scruton
 • In april 2020 onthulde het tv-programma 'Zembla' en De Nieuws BV dat hij rond het Oekraïne-referendum in nauw contact stond met de Poetingezinde Russische journalist Vladimir Kornilov. Verder had hij banden met John Laughland van een mede door Rusland gefinancierde Parijse denktank.
 • Hij kreeg in april 2021 een boete van 95 euro vanwege het tijdens de verkiezingscampagne overtreden van de coronaregels
 • Werd in mei 2023 in hoger beroep veroordeeld tot het verwijderen van berichten waarin vergelijkingen werden getrokken tussen het coronabeleid en de Holocaust met een dwangsom van € 25.000

anekdotes en citaten
 • Zei aan in 2018 aan het einde van de algemene beschouwingen in reactie op kritiek dat hij nogal 'afwezig' was geweest in het debat: "Ik heb vaak het gevoel dat het beneden mijn waardigheid is om hier zinloze argumentaties af te steken (...)"
 • Zei in 2022 in een interview met de Amerikaanse website Geopolitics & Empire dat we worden geregeerd door kwaadaardige reptielen en dat hij hoopte dat de Russische president Poetin in Oekraïne zou winnen en ons zou 'redden'

hobby's
 • muziek (speelt piano)
 • schaken

9.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Conservatieve vooruitgang" (red., met Michiel Visser, 2010)
 • "The significance of borders: why representative government and the rule of law require nation states" (dissertatie, 2012)
 • "De aanval op de natiestaat" (2012) (vertaald in diverse talen)
 • "Pro-Europa dus tegen de EU" (2012)
 • "Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de achttiende en negentiende eeuw" (red. met Michiel Visser, 2012)
 • "Oikofobie" (2013)
 • "Voorwaardelijke liefde" (roman, 2014)
 • "Thuis in de Tijd" (met Geert Mak, 2014)
 • "Van Bach tot Bernstein" (met Arie Boomsma, 2014)
 • "Het conservatieve denken: gesprekken met Herman De Dijn, Theodore Dalrymple, Thierry Baudet, Paul Cliteur & anderen" (2015)
 • "Breek het Partijkartel" (2017)
 • "Van elk waarheen bevrijd" (roman, 2018)
 • "Politiek van het gezond verstand" (2020)
 • "Het Coronabedrog. De globalistische machtsgreep en de Great Reset" (2022)
 • "De Gideonsbende. Het unieke verhaal van FVD" (2023)

literatuur/documentatie
 • Arjan Visser, "'Ik offer me graag op voor de samenleving'", Trouw (rubriek 'De Tien Geboden"), 2 en 3 juni 2018
 • Vincent Bongers, Anoushka Kloosterman, Sebastiaan Loosbroek, "Een feitenvrije dromer die hunkert naar een geïdealiseerd verleden", Leids universiteitsblad 'Mare', 28 maart 2019
 • H.E. Botje en M. Cohen, "Mijn meningen zijn feiten. De wording van Thierry Baudet" (2020)
 • Wendelmoet Boersema, "Zijn rode draad is twijfel zaaien", Trouw, 17 november 2021

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 25 november 2021

kinderen
1 zoon


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.