Drs. M.L. (Mark) Verheijen

foto Drs. M.L. (Mark) Verheijen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VVD

VVD-politicus, die al jong raadslid en daarna wethouder in Venlo, gedeputeerde van Limburg en waarnemend partijvoorzitter was en die in 2012 een prominente rol als Tweede Kamerlid leek te gaan spelen. Nam begin 2015 echter ontslag na in opspraak te zijn gekomen over ten onrechte bij de provincie gedeclareerde uitgaven en de voorlopige conclusie van de VVD-commissie integriteit dat zijn handelswijze in strijd was geweest met het integriteitskader van de VVD. Werd in oktober 2015 echter gerehabiliteerd. Was als Tweede Kamerlid woordvoerder Europese zaken. Na zijn vertrek schreef hij een biografie van VVD-senator Harm van Riel. In 2023 was hij waarnemend burgemeester van Etten-Leur en nu is hij dat in Wijdemeren.

VVD
in de periode 2012-2015: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marcus Leonardus (Mark)

geboorteplaats en -datum
Baarlo (gem. Maasbree), 14 augustus 1976

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, financiën, grondbedrijf en Floriade 2012) van Limburg, van 25 mei 2011 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 27 februari 2015
 • zelfstandig (bestuurs)adviseur, vanaf mei 2015
 • lid gemeenteraad van Venlo, van 29 maart 2018 tot 30 maart 2022
 • waarnemend burgemeester van Etten-Leur, van 1 januari 2023 tot 26 september 2023
 • waarnemend burgemeester van Wijdemeren, vanaf 1 april 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/35)
 • informateur collegevorming gemeente Venlo, van maart 2018 tot april 2018
 • columnist Dagblad de Limburger

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Rome, 30 november - 1 december 2014
 • lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, van 8 maart 2013 tot 21 juni 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
adjudant van het prinsentrio, Venlose Carnavalsvereniging "Jocus" 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2005 door de VNG gekozen tot 'jong raadslid van het jaar'
 • Kwam in februari 2015 in opspraak na onthullingen in NRC Handelsblad over door hem ten onrechte bij de provincie gedeclareerde uitgaven. Hijzelf erkende zijn fouten en beloofde onterecht ontvangen bedragen terug te betalen. Besloten werd dat de VVD-commissie integriteit nader onderzoek zou doen. Hij schortte op 18 februari 2015 tijdelijk zijn werkzaamheden als Kamerlid op, nadat een bedrijf aangifte had gedaan tegen hem vanwege corruptie. Op 27 februari stapte Verheijen op als Kamerlid, nadat de VVD-commissie integriteit concludeerde dat de handelswijze van Verheijzen in strijd was met het integriteitskader van de VVD.
 • In oktober 2015 stelde de Commissie integiteit vast, dat de regels die in 2012 bij een verkiezingsbijeenkomst leken te zijn geschonden op het betreffende moment nog niet golden. Evenmin was er gesjoemeld met kosten.
 

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.