50PLUS

Logo 50 Plus

50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. De partij is opgericht in 2011 en kwam in 2012 voor het eerst in de Tweede Kamer. Op dit moment is senator Martin van Rooijen politiek leider van de partij.

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 haalde 50PLUS geen zetels. In de Eerste Kamer heeft de partij één zetel. In het Europees Parlement zetelt 50PLUS momenteel niet.

Sinds de oprichting heeft de partij deel uitgemaakt van de oppositie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Kerngegevens 50PLUS

 

Partijnaam

50PLUS Partij

Datum van oprichting

5 november 2011

Website

www.50pluspartij.nl

Politiek leider

Martin van Rooijen

Partijvoorzitter

(Momenteel vacant)

Wetenschappelijk instituut

Wetenschappelijk Instituut 50PLUS

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

-

Ledental per 1 januari 2023

2.730

Europese partij

EVP

5.

Beginselen

50PLUS is een niet-ideologische partij, brede volkspartij die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij. De partij is opgericht vanwege een verslechterde positie van ouderen. De ouderen verdienen als verantwoordelijke, zelfbewuste individuen een volwaardige plaats in de samenleving.

De belangen van alle generaties moeten evenwichtig worden behartigd. 50-plussers hebben recht op wonen, inkomen, werk, veiligheid, zorg en onderwijs.

De partij houdt zich met alle maatschappelijke vraagstukken bezig, vanuit de uitgangspunten: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

6.

Bestuursvorm

Het Congres is het hoogste orgaan. 50PLUS heeft twaalf provinciale afdelingen. Het hoofdbestuur is het dagelijks bestuur van de partij.

7.

Historische ontwikkeling

50PLUS deed in 2012 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Onder lijsttrekkerschap van Henk Krol werden toen twee zetels behaald. Ondanks enige controverse rond zijn persoon en functioneren werd Krol ook in maart 2017 lijsttrekker. Het aantal zetels van 50PLUS verdubbelde naar vier.

In 2020 brak Henk Krol, het boegbeeld van de partij, echter met 50PLUS na een slepende partijruzie met het hoofdbestuur over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. Nadien ging deze partij ruziënd verder, ook na het vertrek van Henk Krol.

Het partijleiderschap van Liane den Haan kon het geruzie niet stoppen. Op 6 mei 2021 bereikte dit een dieptepunt toen een evaluatie over de voortslepende partijruzie uitlekte. Daaruit bleek dat Den Haan zich gesaboteerd voelde door het partijbestuur. Tegelijk was het bestuur boos op Den Haan omdat zij zich niet aan afspraken uit het verkiezingsprogramma zou hebben gehouden, zoals op het thema pensioenen. Daarop besloot Den Haan op te stappen bij 50PLUS en haar zetel te behouden. Sindsdien zetelt de partij niet meer in de Tweede Kamer. Martin van Rooijen, Eerste Kamerlid, werd vervolgens benoemd tot politiek leider op 17 juni 2021. Onder zijn leiding lukte het 50PLUS om genoeg zetels in de Provinciale Staten te behouden om in 2023 met één zetel in de Eerste Kamer te blijven zetelen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 was 50PLUS voornemens om deel te nemen aan die verkiezingen. Het bestuur onder leiding van Jorien van den Herik schoof Ellen Verkoelen naar voren als kandidaat-lijsttrekker, en royeerde na een conflict haar tegenkandidaat Gerard van Hooft. Dit was onderdeel van een langlopende strijd binnen de partij. Het partijcongres op 30 september 2023 ontaardde in een grimmige sfeer, waar zelfs politie aan te pas moest komen. Daarop kondigde partijvoorzitter Jorien van den Herik zijn vertrek aan. Het congres werd een week later online voortgezet en daarbij werd Gerard van Hooft, eerder geroyeerd door het bestuur, door een meerderheid verkozen als lijsttrekker.


Meer over

Kijk voor meer informatie over 50PLUS op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.