50PLUS

Logo 50 Plus

50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS is sinds 31 december 2014 Henk Krol.

De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel, Maurice Koopman en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. Sinds 25 mei 2018 is de oud-wethouder van Amsterdam voor de VVD Geert Dales partijvoorzitter.

50PLUS behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een verkiezingswinst van twee zetels en bezet nu vier zetels. De partij heeft twee zetels in de Eerste Kamer.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017 was Henk Krol de lijsttrekker van deze partij. In 2013 stapte Henk Krol als Kamerlid en fractievoorzitter op, na in opspraak te zijn gekomen. Hij keerde een jaar later echter weer terug in de Kamer. Feitelijk bleef hij in de gehele periode beeldbepalend voor 50PLUS.

50PLUS deed in 2011 en in 2015 mee aan de Statenverkiezingen. In 2011 kreeg 50PLUS, gesteund door de OSF, twee zetels, maar in 2012 ontstond er een breuk in de Eerste Kamerfractie. In 2015 behaalde 50PLUS op eigen kracht twee zetels.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 was Henk Krol lijsttrekker.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

4 zetels

Henk Krol

Eerste Kamer

2 zetels

Martin van Rooijen

Europees Parlement

-

-

Provinciale Staten

18 zetels

-

2.

50PLUS en de Tweede Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie?

2017

Henk Krol

Lijst 2017

Omdat ouderen het niet meer pikken!

4

3,1

Oppositie, kabinet-Rutte III

2012

Henk Krol

Lijst 2012

Vandaag is de start voor morgen

2

1,8

Oppositie, kabinet-Rutte II

3.

50PLUS en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2019

Martin van Rooijen

Lijst 2019

2

3,0

2015

Jan Nagel

Lijst 2015

2

2,5

2011

Jan Nagel

Lijst 2011

1

1,3

4.

Beginselen

50PLUS is een niet-ideologische partij, brede volkspartij die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij. De partij is opgericht vanwege een verslechterde positie van ouderen. De ouderen verdienen als verantwoordelijke, zelfbewuste individuen een volwaardige plaats in de samenleving.

De belangen van alle generaties moeten evenwichtig worden behartigd. 50-plussers hebben recht op wonen, inkomen, werk, veiligheid, zorg en onderwijs.

De partij houdt zich met alle maatschappelijke vraagstukken bezig, vanuit de uitgangspunten: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

5.

Bestuursvorm

Het Congres is het hoogste orgaan. 50PLUS heeft twaalf provinciale afdelingen. Het hoofdbestuur is het dagelijks bestuur van de partij.

6.

Historische ontwikkeling

50PLUS deed in 2012 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Onder lijsttrekkerschap van Henk Krol werden toen twee zetels behaald. Ondanks enige controverse rond zijn persoon en functioneren werd Krol ook in maart 2017 lijsttrekker. Het aantal zetels van 50PLUS verdubbelde naar vier.


Meer over

Kijk voor meer informatie over 50PLUS op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.