Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuiken
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid

Attje Kuiken (1977) was van 30 november 2006 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zij was van 22 april 2022 tot 27 oktober 2023 fractievoorzitter. Eerder was zij dat van 12 december 2016 tot 16 maart 2017. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Later in haar Kamerlidmaatschap hield mevrouw Kuiken zich bezig met onder meer zorg en algemene zaken en Koninkrijksrelaties. Zij was in 2022 voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 2006-2023: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Attje Harma (Attje)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 27 oktober 1977

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 2002

lid tussentijds gevormde fractie(s)
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 oktober 2023 tot 6 december 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • junior beleidsmedewerker, directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2001 tot 2002
 • projectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2002 tot 2004
 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2004 tot januari 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van januari 2006 tot november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 19 januari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 2010 tot 6 december 2023
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2016 tot 15 maart 2017
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 april 2022 tot 27 oktober 2023

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Adviesraad Leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein van MW&V en trainer in deze leergang, vanaf 1 juni 2018 (beiden 1x per jaar)

vorige (2/6)
 • lid Taskforce woningoverlast, vanaf 9 maart 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant, van 1 februari 2016 tot 2 december 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 februari 2022 tot 28 september 2022
 • rapporteur Jeugdzorg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2022 tot 6 december 2023 (samen met Daan de Neef, VVD en Lisa Westerveld, GroenLinks)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/16)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Lilianne Ploumen ingediend initiatiefwetsvoorstel over het registreren van transacties in de zorg (Wet transparantieregister zorg) (35.410)
 • Werd in 2022 medeverdediger van een door D66 ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking. Het wetsvoorstel is aangenomen. (35.737)
 • Nam in 2024 de medeverdediging van Ahmed Marcouch over van een door D66 en PvdA ingediend initiatiefwetsvoorstel over het laten vervallen van de afstandsverplichting bij dubbele nationaliteit (34.632)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing van een nieuwe fractiesecretaris verslagen door Khadija Arib
 • In 2022 werd een door haar ingediende motie van wantrouwen tegen minister De Jonge verworpen. De minister werd verweten de Tweede Kamer onjuist te hebben geïnformeeerd over zijn betrokkenheid als minister van VWS bij de zgn. mondkapjesdeal in 2020. De motie kreeg steun van PvdA, GroenLinks, SP, PVV, PvdD, FVD, DENK, Volt, BBB, Groep-Van Haga, Eppink (JA21) en lid-Omtzigt.

uit de privésfeer
 • Werd opgevoed door haar moeder; haar vader verliet haar moeder toen zij zwanger was
 • Groeide op in Hoogezand-Sappemeer

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.