Verslag van een algemeen (commissie)overleg

Het verslag van een (mondeling) commissieoverleg wordt samengesteld door de commissiegriffier en bestaat uit de vragen en opmerkingen van de fracties en de reactie daarop van de regering. Een verslag van een commissieoverleg kan plenair worden geagendeerd in een tweeminutendebat. Tot 2021 was de benaming Verslag van een algemeen overleg (VAO).

Tweede Kamerleden kunnen vragen een commmissieverslag op de plenaire agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen om een of meer moties in te dienen. Tijdens een commissieoverleg is het niet mogelijk om moties in te dienen.

Iedere fractie mag plenair over een verslag slechts eenmaal twee minuten het woord voeren. De aanvrager van het debat krijgt als eerste het woord.

Het tweeminutendebat werd al in 1998 vastgelegd in het Reglement van Orde (sinds 2021: artikel 7.31), maar tot 2021 werd VAO als aanduiding gebruikt. Daarnaast bestonden er verslagen van schriftelijke (commissie)overleggen (VSO).


Meer over