M.J.A. (Maria) van der Hoeven

foto M.J.A. (Maria) van der Hoeven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Doortastende CDA-politica uit Maastricht, die een vooraanstaande rol speelde als vicefractievoorzitter en minister. Begon haar loopbaan als lerares en was later directeur van het technologiecentrum Limburg. In Maastricht was zij raadslid en daarna elf jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met bestuurlijke organisatie en voortgezet onderwijs. Dong enkele keren vergeefs naar het voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar was wel ondervoorzitter. Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de kabinetten-Balkenende I-III zette zij zich in voor grotere beleidsvrijheid voor scholen, terugdringing van regeldruk en het tegengaan van schooluitval. Tijdens haar ministerschap van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende IV werd het thema energietransitie actueel. In 2011-2015 was zij executive director van het Internationaal Energie Agentschap.

CDA
in de periode 1991-2010: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Maria Josephina Arnoldina (Maria)

geboorteplaats en -datum
Meerssen, 13 september 1949

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • lid gemeenteraad van Maastricht, van 3 september 1974 tot juni 1991
 • directeur CAVV (Centrum Administratieve Vakopleiding van Volwassenen) te Maastricht, van 1980 tot 1987
 • directeur TCL (Technologie Centrum Limburg), van 1987 tot 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 22 juli 2002
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen), van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 (per 1 oktober 2003 naamswijziging ministerie ('Wetenschap' i.p.v. 'Wetenschappen'))
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 22 februari 2007
 • minister van Economische Zaken, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • executive director IAE (Internationaal Energie Agentschap) te Parijs, van 1 september 2011 tot 1 september 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Raad van Commissarissen TOTAL SA, Parijs
 • lid Global Commission on Geopolitics of Energy Transformation

vorige (2/19)
 • voorzitter Stichting voor kunst en cultuur "De Kopermolen" in Vaals
 • lid Board of Trustees Rocky Mountain Institute (VS), vanaf september 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot oktober 2001
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 2002 tot 22 juli 2002

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling hospice Calando, Dirksland, omstreeks juni 1999 tot juli 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken (binnenlands bestuur, herindeling, financiën lagere overheden), telecommunicatie en onderwijs. Was tevens woordvoerster bij debatten over pensioenen (privatisering ABP) en over defensie (dienstplicht).
 • Bracht in 1999 met Ruud Luchtenveld (VVD) een initiatiefwet tot stand inzake de vrijstelling van OZB voor substraatteelt (26.423)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Besloot in 2007 als minister van Economische Zaken om de juridische splitsing van energiebedrijven in publieke netwerkbedrijven en geprivatiseerde leveringsbedrijven alsnog mogelijk te maken. Bij de behandeling van de Splitsingswet had minister Wijn op aandrang van de Eerste Kamer toegezegd het splitsingartikel nog niet in werking te laten treden. (30.212)
 • In 2008 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel Aanbestedingswet, waarmee een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten moest worden geschapen. Het wetsvoorstel was in 2006 door minister Brinkhorst ingediend en met succes door minister Wijn in de Tweede Kamer verdedigd. (30.501)
 • Verdedigde in 2009 samen met minister Cramer in Barendrecht het kabinetsbesluit om ondergronds (en deels onder een woonwijk) CO2 op te slaan

als bewindspersoon (wetgeving) (3/18)
 • Bracht in 2008 als minister van Economische Zaken de Verzamelwet vereenvoudiging (Stb. 63) vergunningen tot stand. Op basis van een rijksbrede inventarisatie wordt 40 procent van alle vergunningen afgeschaft en 21 procent van alle vergunningsstelsels. Was als minister van Economische Zaken projectleider van deze operatie. Het wetsvoorstel werd in 2007 ingediend door minister Wijn. (30.959)
 • Bracht in 2008 een wet (Stb. 416) tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet tot stand in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten. Hierdoor kunnen projecten die van belang zijn voor de nationale energievoorziening sneller gerealiseerd worden. Om het gebruik van duurzame energie te bevorderen geldt de regeling ook voor projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. (31.326)
 • Bracht in 2009 samen met minister Hirsch Ballin de Dienstenwet (Stb. 503) tot stand. Deze wet implementeert de Europese dienstenrichtlijn voor diensten op de interne markt. Belemmeringen voor vrije vestiging van dienstverrichters in de Europese Unie worden weggenomen. (31.579)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in juli 2002 tijdens de formatie-Balkenende onderhandelaar namens het CDA
 • Kwam in april en oktober 2004 in de Tweede Kamer onder vuur te liggen, omdat zij de Kamer onvolledig zou hebben ingelicht over een fraudeaffaire bij de Technische Hogeschool Rijswijk, waarvan zij drie jaar bestuurslid was. Een motie waarin werd 'geconstateerd' dat zij de Kamer onvolledig had geïnformeerd, werd verworpen.
 • Werd bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter in 2006 in de derde ronde verslagen door Gerdi Verbeet (PvdA). Zij kreeg 66 stemmen, Verbeet 78 stemmen.

uit de privésfeer
 • Groeide op in een traditioneel kerkelijk arbeidersgezin
 • Haar eerste echtgenoot was adjunct-directeur van een m.e.a.o.-school

verkiezingen
 • Was in 2002 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Theo Sniekers, "Een 'dame' in de politiek", Limburgs Dagblad, 6 januari 1993
 • Nienke Ledegang, "'Het wordt leuker in Den Haag'", Trouw, 19 april 2002
 • Aukje van Roessel, "De eeuwige tweede man", Groene Amsterdammer, 29 oktober 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.