Drs. W.G. (Wim) van Velzen

foto Drs. W.G. (Wim) van Velzen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Voormalige topambtenaar van Onderwijs, die voorzitter van het CDA, senator en lid van het Europees Parlement was. Was, na leraar te zijn geweest, lange tijd werkzaam bij het Katholiek Pedagogisch Centrum en vervolgens plaatsvervangend directeur-generaal voortgezet onderwijs. Volgde in 1987 Bukman op als partijvoorzitter, nadat hij eerder voorzitter van het CDA in Noord-Brabant was. In de Eerste Kamer hadden Europese zaken en economische zaken zijn voornaamste belangstelling. Harde werker en goede organisator, die als partijvoorzitter echter niet zo'n sprankelende presentatie had en als technocraat te boek stond. Ontwikkelde zich in het Europees Parlement tot gezaghebbend specialist op het gebied van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt, het Europese energiebeleid, R&D beleid en de toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa tot de EU.

CDA
in de periode 1987-2004: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Gijsbertus (Wim)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 15 januari 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • voorzitter CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 31 januari 1987 tot 7 maart 1994
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 13 juni 1995
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 2004
 • consultant, adviesbureau Wim van Velzen Strategische EU Advisering (onder andere Senior Advisor bij Akin Gump, 1 juli 2004 tot 31 december 2006, en Covington & Burling, 1 januari 2007 tot 31 december 2016, te Brussel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/23)
 • voorzitter Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie (onderzoeksprojecten uit aardgasbaten), van 1 juni 2008 tot 2012
 • voorzitter Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, van februari 2010 tot maart 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter Joint Parliamentary Committee for Poland (Europees Parlement), van 1996 tot 2000
 • voorzitter EU coördinatie commissie onderzoek naar kanker, van 2004 tot 2005

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken, economische zaken en Europese zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Was in 1993 één van de woordvoerders van zijn fractie bij het debat over de wetsvoorstellen inzake het Verdrag van Schengen.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


op het gebied van de EU (2/10)
 • Verdedigde in februari en september 2003 een gemeenschappelijk standpunt (Europees Parlement en Europese Commissie) in inzake de richtlijn voor het hergebruik en de commerciële exploitatie van overheidsdocumenten (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing).
 • Diende in april 2004 een verslag in over een eContent-meerjarenprogramma ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (medebeslissingsprocedure, eerste lezing).

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad af als voorzitter van het CDA na kritiek op de presentatie van de plannen tot bevriezing van de AOW zoals die waren opgenomen in het CDA-verkiezingsprogramma
 • Werd in juli 1994 gekozen in het Europees Parlement, maar verliet de Eerste Kamer pas na de verkiezingen van 1995
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.