Drs. H.A. (Henk) Korthals

foto Drs. H.A. (Henk) Korthals
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank IISG

Vooraanstaand naoorlogs liberaal politicus, tweede man van de VVD-fractie. Afkomstig uit de journalistiek. Was als Tweede Kamerlid actief op het gebied van de europese samenwerking, economische zaken en defensie, en maakte deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Europeaan in hart en nieren en lid van het Europees Parlement. Vicepremier en minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-De Quay. Stimuleerde in een tijd van welvaartsgroei sterk de aanleg van wegen. Werd door Oud als zijn opvolger gezien, maar trok zich in 1963 terug, omdat hij de confrontatie met partijgenoot-senator Van Riel vreesde. Deftige, integere politicus, die duidelijk tot de vooruitstrevende vleugel van zijn partij behoorde en die uit was op consensus.

Vrijheidsbond, PvdV, VVD
in de periode 1945-1976: lid Tweede Kamer, minister, viceminister-president, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Raad van State

Contentssopgave van deze pagina:


1.

Personal data

Surnames
Hendrik Albertus (Henk)

Place and date of birth
Dordrecht, 3 July 1911

Place and date of death
Tarrytown (New York, VS), 3 November 1976

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 19 May 1959
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, from 10 September 1952 until 1 January 1958
 • lid Europees Parlement, from 1 January 1958 until 19 May 1959 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Verkeer en Waterstaat en viceminister-president, from 19 May 1959 until 24 July 1963
 • minister van Zaken Overzee ad interim, from 19 May 1959 until 1 September 1959 (departement opgeheven bij besluit van 18 augustus 1959)
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, from 1 September 1959 until 24 July 1963
 • lid Raad van State, from 1 April 1964 until 3 November 1976 (benoemd bij K.B. van 5 maart 1964)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Internationale bijstand), from April 1964 until 1970
 • voorzitter Persraad, from 30 October 1969 until 3 November 1976

Derived functions (2/18)
 • lid afdeling Economische Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State) (voorzitter dienstplichtkamer)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Voerde in 1949 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de bedrijfsorganisatie
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Droeg medio 1960 een belangrijk deel van de aangelegenheden betreffende het binnenlands vervoer over aan staatssecretaris Stijkel

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/7)
 • Diende in 1961 de ontwerp-Ontgrondingenwet in. Deze werd door zijn opvolger Suurhoff in 1966 in het Staatsblad gebracht. (6.338)
 • Bracht in 1963 samen met minister Zijlstra de Nota inzake de KLM uit over financiële problemen bij die luchtvaartmaatschappij. Op basis van een rapport van McKinsey werd besloten tot een reorganisatie in de raad van bestuur. (7.022)
 • Diende in 1963 samen met de ministers Toxopeus en Zijlstra de ontwerp-Wet Uitkeringen Wegen in. De wet zou in 1966 in het Staatsblad komen. (6.294)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1961 een wijziging van de Wegenverkeerswet tot stand, waardoor ook buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid kan worden ingevoerd. In eerste instantie ging om snelheidsbeperking bij bijvoorveeld wegwerkzaamheden of op gevaarlijke wegen. Vaststelling geschiedt bij AMvB. (6.266)
 • Bracht in 1962 een wijziging (Stb. 533) van de Motorrijtuigenbelastingwet tot stand, waardoor het gebruik van parkeermeters mogelijk werd om langparkeerders uit binnensteden te kunnen weren. (6.511)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Verving tijdens de kabinetsformatie in 1956 enige weken fractievoorzitter Oud als onderhandelaar van de VVD, omdat Oud was uitgeschakeld door een blindedarmoperatie
 • Werd in maart 1959 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet. Versloeg met 81 tegen 54 stemmen J. Bommer (PvdA).
 • Deelnemer aan het Des Indes-beraad over samenwerking tussen VVD en PvdA

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken of Verkeer, September 1956 (tijdens formatie-De Gaay Fortman)
 • minister van Verkeer en Waterstaat, October 1956 (tijdens formatie-Burger; trok zich op het laatste moment terug)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 99-101
 • J.L. Heldring, "Korthals, Hendrik Albertus (1911-1976)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 267
 • H.J.L. Vonhoff, "Liberalen onder één dak" (1998), 76
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.