Fracties stemmen in met onderhandelaarsakkoord, Van Zwol formateur

donderdag 16 mei 2024, 6:30

DEN HAAG (PDC) - De fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hebben om 1 minuut over twee uur vannacht ingestemd met het door hun fractievoorzitters bereikte akkoord over het regeerprogram. Er was, nadat de fracties instemden , nog wel een ronde nodig om enkele voorstellen vanuit de fracties te bespreken. Daarom werd het iets later dan de eigenlijke deadline.

In de volgende fase moet Richard van Zwol als formateur de portefeuilleverdeling en bemensing gaan regelen, inclusief die van het premierschap. Van Zwol wordt geen premier. Nog altijd lijkt Ronald Plasterk de beoogde kandidaat voor die functie.

Het ontwerp-akkoord, met als motto: Hoop, lef en trots, beslaat 25 pagina's en een financiële onderbouwing. Belangrijke punten zijn een strenger asielbeleid, met onder meer een tijdelijke asielwet om een beperkingen mogelijk te maken. Voorts moet de Spreidingswet worden ingetrokken. Verder zou het eigen risico in de zorg over drie jaar gehalveerd dienen te zijn, komt er lastenverlichting, moet in Brussel worden bedongen dat uitzonderingen op het mestbeleid mogen worden voortgezet en wordt flink bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.

De VVD-fractie stemde gisteravond 23.30 uur als laatste in met het akkoord. Ook staatssecretaris Eric van der Burg (tevens Kamerlid) deed dat, zij het met pijn in het hart. De andere fracties hadden veell minder tijd nodig.

Bronnen: NOS, Trouw, Bureau woordvoering kabinetsformatie