Parlementaire enquêtecommissie naar corona voorlopig uitgesteld

woensdag 28 juni 2023, 10:36

DEN HAAG (PDC) - Er zijn op dit moment te weinig partijen die zitting willen nemen in de parlementaire enquêtecommissie naar corona. De Tweede Kamer wil dat de enquêtecommissie een 'brede samenstelling' krijgt; momenteel hebben alleen PVV, FvD, fracties Den Haan en de groep Van Haga laten weten direct aan de slag te willen gaan.

VVD, D66, CDA en GroenLinks geven aan te willen wachten op derde en laatste onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo kunnen ze 'beter overzien wat het betekent voor de inhoud van de enquête' en dan beslissen of ze meedoen.

Formeel is het besluit van het presidium - het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - dat de bereidheid om mee te doen met de enquêtecommissie naar corona na publicatie van het derde OVV rapport opnieuw wordt gepolst.

Op de achtergrond speelt er meer. Partijen zijn het niet eens met wat voor vragen en kwesties precies moeten worden onderzocht. Ligt de nadruk op het nut en noodzaak van het bestrijden van de pandemie, of gaat het vooral over de vraag of besluiten verstandig waren en of ze wel op de juiste manier genomen zijn. Tussen die verschillende insteken voor de enquête zitten twee politieke visies op de aanpak van corona die mijlen ver van elkaar af liggen.

Bron: Tweede Kamer