Kamer neemt motie aan over het instellen van de enquêtecommissie Corona

donderdag 14 december 2023, 9:45

DEN HAAG (PDC) - De Kamer heeft woensdag een motie (36471 nr. 6) aangenomen om een enquêtecommissie Corona in te stellen. Die enquêtecommissie zal aan werk gaan op basis van het door de Tijdelijke commissie Corona voorgestelde onderzoeksvoorstel, al stelt de motie ook dat de nieuwe enquêtecommissie op basis van externe onderzoeken die opdracht ook kan wijzigen.

De motie verzoekt de fracties om binnen vier weken te laten wie er namens hun partij in de enquetecommissie plaats wil of willen nemen.

De motie kreeg brede steun. Deze zomer nog wilde een aantal partijen nog wachten met het voortzetten van het werk van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de aanpak van de coronapandemie. Het werk van die parlementaire enquêtecommissiewerd daarop tijdelijk gestaakt.

Bron: Tweede Kamer