Parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie

Op 4 november 2021 besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête te organiseren over de aanpak van de coronapandemie. Het doel van deze enquête is tweeledig: enerzijds is de enquête bedoeld om te leren van de ervaringen uit de corona-aanpak, anderzijds wil de Tweede Kamer aan de hand van de enquête een evaluatie plegen van alle aspecten van het beleid, de keuzes en van de betrokken actoren.

Het besluit tot de enquête kwam voort uit motie 29 295 nr. 1470, met Aukje de Vries (VVD) als eerste ondertekenaar. De Tweede Kamer nam de motie unaniem aan. Met deze motie is het presidium verzocht om een voorbereidingsgroep in te stellen om de parlementaire enquête voor te bereiden. Deze commissie zal ook de onderzoeksopdracht moeten afbakenen.

Op 28 juni 2022 stelde de Tweede Kamer een commissie in, die de enquête gaat voorbereiden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Achtergrond

De coronapandemie hield Nederland vanaf februari 2020 in haar greep. De pandemie leidde ertoe dat er in de politiek moeilijke keuzes gemaakt moesten worden, veelal op basis van weinig kennis over het virus. Coronamaatregelen behelsden niet alleen het voorkomen van verspreiding van het virus, maar ook het in stand houden van de zorg, het opvangen van de economische gevolgen van de pandemie.

Bij de totstandkoming van dit beleid waren verschillende actoren betrokken: niet alleen de regering en Staten-Generaal, maar bijvoorbeeld ook het Outbreak Management Team (OMT), het RIVM, verschillende adviesorganen, het veiligheidsberaad/de veiligheidsregio's en ziekenhuizen.

Het doel van deze parlementaire enquête is het beleid en de rol van al deze actoren te onderzoeken, zodat lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.

2.

Feitelijke gegevens

indiener(s)

De Vries, Hijink, Paternotte, Kuiken, Van den Berg, Westerveld, Bikker, Van der Staaij

datum aanvaarding voorstel door TK

04-11-2021

periode openbare verhoren

-

duur (van voorstel Tweede Kamer

tot eindverslag enquête commissie)

-

datum eindverslag

-

aantal gehoorde getuigen/deskundigen

-

Kamerdossier

25295 - Infectieziektebestrijding