CBS: vertrouwen in Tweede Kamer bereikt dieptepunt

dinsdag 9 mei 2023, 12:30

DEN HAAG (PDC) - In het laatste kwartaal van 2022 had slechts een kwart van de Nederlanders boven de 15 jaar vertrouwen in de Tweede Kamer, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Dit is het laagste percentage sinds de start van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn in 2012. Het percentage voor het hele jaar 2022 ligt iets hoger (30,4%). Ook het vertrouwen in ambtenaren (42,5%) en politici (23,8%) is laag te noemen.

Het lage vertrouwen in de politiek betekent niet automatisch dat burgers weinig vertrouwen hebben in andere instanties. Meer dan drie kwart van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in de gezondheidszorg (78,3%), politie (77%) en rechters (76,6%). Ook het vertrouwen in andere politieke instituties, waaronder de gemeenteraad (50,6%) en de Europese Unie (48,7%) liggen hoger dan het vertrouwen in de landelijke politiek. Wel is over de breedte genomen het vertrouwen in instanties de afgelopen jaren afgenomen.

Sinds het einde van de coronacrisis is er een sterke daling waarneembaar van het vertrouwen in instituties, zo merkt het CBS op. Gedurende de pandemie, in 2020 en 2021, steeg het vertrouwen in verschillende politieke instituties en politici juist. Inmiddels bevinden de percentages zich al weer onder het niveau van voor de coronapandemie.

Bron: CBS