Commissie: vertrouwelijkheid moet blijven in de kabinetsformatie

donderdag 23 februari 2023, 17:25

DEN HAAG (PDC) - 'Alle tijdens de kabinetsformatie gevoerde gesprekken moeten vertrouwelijk zijn, zowel die plaatsvinden onder leiding van een verkenner als die onder leiding van informateurs en formateur'. Zo luidt het advies van de commissie die de kabinetsformatie 2021 evalueerde, onder leiding van Carla van Baalen. Vandaag overhandigde de commissie voor de evaluatie van de kabinetsformatie 2021 haar eindrapport aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De focus op beslotenheid lijkt echter tegen de nieuwe bestuurslijn van de Tweede Kamer in te gaan, die vooral meer transparantie willen.

Een andere aanbeveling die de commissie doet is om ruim vóór de volgende verkiezingen een debat over de rol van de Tweede Kamer bij de kabinetsformatie te voeren. Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer de leidende rol binnen de kabinetsformatie overgenomen van de koning(in). Maar hoe het zich deze rol precies vorm moest geven bleef tot dusver onbekend terrein. Daarom vindt commissievoorzitter, Carla van Baalen, het belangrijk dat er een goed debat hierover wordt gevoerd, ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een terugkeer van de koning in de kabinetsformatie behoort volgens de commissie ook tot de mogelijkheden.

Tot slot concludeert de onderzoekscommissie dat er binnen de kabinetsformatie deadlines moeten worden gehanteerd. Aan de termijn van de opdracht van de informateur moet een tijdspad worden gekoppeld. Hierna kan een debat worden gevoerd. Volgens de onderzoekscommissie zou dit voor meer controle zorgen vanuit de Tweede Kamer en duidelijkere tijdsplanning. Volgens Kamervoorzitter Bergkamp is er naar aanleiding van dit rapport genoeg stof tot nadenken.

Bron: Tweede Kamer en NOS