Prinsjesdag 2022: Kabinet stuurt aan op samenwerking bij oplossing grote problemen

dinsdag 20 september 2022, 13:52

DEN HAAG (PDC) - In de door koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg voorgelezen troonrede werden de problemen waarmee ons land te maken heeft voorzien van mogelijke oplossingen. Er is, zo erkent ook het kabinet, sprake van veel onzekerheid. Het kabinet vertrouwt erop dat, net als in het verleden, steun is voor een gezamenlijke aanpak om de crises te lijf te gaan.

De crises die centraal stonden waren de inkomenspositie van veel burgers ten gevolge van de inflatie, de oorlog in Oekraïne, de stikstof- en landbouwproblemen, klimaatverandering en het verzekeren van de energievoorziening en het asielbeleid.

Om de problemen op die terreinen aan te pakken, werden diverse maatregelen aangekondigd. Enerzijds staat bestaanszekerheid onder druk, maar anderzijds gaat het in economisch opzicht goed. Het kabinet gaat een sterker sturende rol nemen op de woningmarkt en wil proberen onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Veel aandacht was er voor versterking van veiligheid, zowel internationaal als nationaal.

Het was de eerste keer dat de Prinses van Oranje, die in december vorig jaar achttien jaar werd, de plechtigheid bijwoonde. Langs de route waren op enkele plekken protesten te horen.