Europa Vandaag: laatste plenaire dag EP vol met partijfinanciering, Hongarije en industrie

donderdag 15 september 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Orban spreekt het Europees Parlement toe
Bron: Copyright: European Union 2017 - Source : EP.

Hongarije in het vizier

Het Europees Parlement gaat stemmen over het starten van een artikel 7-procedure tegen Hongarije. De afgelopen jaren vond een meerderheid van het Europees Parlement steevast dat het slecht gesteld was met de rechtsstaat in Hongarije. De Hongaarse minister-president Orbán en het EP wisselden harde woorden over en weer.

De vraag is of het daadwerkelijk zo slecht gesteld is met de rechtsstaat in Hongarije dat de Europese Unie het land politiek zou moeten straffen. Want dat is waar het in deze procedure uiteindelijk om gaat. Als de Raad - de lidstaten - net zo kritisch is als het Europees Parlement dan kunnen de Hongaarse ministers mogelijk hun stemrecht verliezen.


 
Stemming Europees Parlement
Bron: ©European Union, 2020

Partijfinanciering

Het Europees Parlement kijkt ook naar zichzelf. Het EP gaat stemmen over een herziening van de regels voor Europese politieke partijen. Het meest besproken onderdeel van het voorstel gaat over meer transparantie over de financiering van partijen, en een limiet op hoeveel geld een partij mag aannemen van personen of organisaties van buiten de Europese Unie.


 
man maakt bord

Strategie voor industrie

Voor Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA, wordt het een belangrijke dag. Het EP stemt over zijn rapport over een vernieuwde Europese strategie voor de industrie. Het rapport, een eigen initiatief van het EP en Berendsen, gaat over wat er nodig is om met name start-ups en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij innovatie en verduurzaming.

Daarnaast gaat het rapport in op de noodzaak om niet te afhankelijk te zijn van derde landen en van energie bij onze productieprocessen. Dat past in het idee van meer strategische autonomie; een Unie die meer zelf maakt.


En verder...

Gaan de Europese ministers van Landbouw en Visserij verder met hun informele samenzijn. De precieze agenda is niet bekend, maar vermoedelijk bespreken ze de plannen van het Tsjechisch voorzitterschap.

Mensenrecht staan in brede zin op de agenda van het Europees Parlement. Er zijn stemmingen over mensenrechtenschendingen in allerlei landen buiten de Unie, maar ook het rapport over hoe het met de mensenrechten binnen de EU gesteld stond in 2020 en 2021 staat op de rol.


Europa in een oogopslag