Tweede Kamer stemt in met splitsing initiatiefvoorstel correctief referendum

dinsdag 31 mei 2022, 16:28

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van Renske Leijten (SP) om het initiatiefvoorstel voor het invoeren van een correctief referendum te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen een bindend correctief referendum op nationaal niveau en op decentraal niveau (gemeenten, provincies en waterschappen).

De Grondwet biedt via artikel 137 de mogelijkheid om een voorstel te splitsen. Het idee om dit te doen kwam naar voren tijdens de tweede termijn van de behandeling in de Tweede Kamer door D66-Kamerlid Joost Sneller. De mogelijkheid om afzonderlijk te stemmen zou de kans op aanvaarding groter maken.

Ondanks de splitsing van dit wetsvoorstel, blijft het een grondwetsherziening die in de tweede lezing wordt behandeld. Beide voorstellen moeten dus met tweederde van de stemmen aangenomen worden. Na aanvaarding geldt ook in de Eerste Kamer de vereiste van tweederde meerderheid.

Bron: Tweede Kamer