Achtergrond: Splitsing kan het initiatief­voorstel-Leijten een beetje redden

vrijdag 27 mei 2022, 8:22

DEN HAAG (PDC) - Tijdens de tweede termijn van de behandeling in de Tweede Kamer, woensdag jl., van het initiatiefvoorstel-Leijten over het correctief referendum kwam D66-lid Joost Sneller met de gedachte om het voorstel te splitsen. De mogelijkheid voor referenda op decentraal niveau (gemeenten, provincies en waterschappen) zou dan afzonderlijk in stemming kunnen komen en grotere kans op aanvaarding maken.

Initiatiefnemer Renske Leijten vindt het idee aanvaardbaar en minister Hanke Bruins Slot ziet geen juridische bezwaren. De Grondwet biedt via artikel 137 de mogelijkheid tot splitsing van een voorstel, mits er geen noodzakelijk verband bestaat tussen de betreffende onderdelen. Het andere deel van het initiatiefvoorstel gaat over het landelijke correctief referendum.

Er is één keer eerder een splitsingsvoorstel gedaan. In 1987 werd door de VVD 'er Jan Kees Wiebenga voorgesteld het tweede lezingsvoorstel over de defensiebepalingen te splitsen. Omdat tegen één onderdeel (over internationale taken) bezwaren bestonden, vreesde hij voor verwerping van het gehele wetsvoorstel. Het splitsingsvoorstel haalde het niet, evenmin als het wetsvoorstel.

In 2006 stelde PvdA'er Niesco Dubbelboer verder voor een eerste lezingsvoorstel te splitsen over rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Er had dan afzondelijk over de deconstitutionalisering van de benoemingsprocedure beslist kunnen worden. Het voorstel en het wetsvoorstel werden evenveel niet afgehandeld.

Een voorstel tot splitsing moet door Tweede Kamerleden of de regering worden ingediend en dient met tweederde van de stemmen aangenomen te worden.

Bron: debat TK, 25 mei 2022