Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde

Deze tijdelijke Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met de actualisering van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De commissie is ingesteld op 19 april 2022.

De taak van deze commissie is het analyseren van het Reglement van Orde en op basis daarvan voorstellen te doen voor de vernieuwing van het reglement.

Voorzitter is A.M.V. (Arda) Gerkens. Ondervoorzitter is J.P. (Joris) Backer.

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.