Tweede Kamer neemt moties aan over integriteitsregels voor oud-bewindslieden

woensdag 20 april 2022, 11:15

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft gisteren moties aangenomen die te maken hebben met de regels rondom oud-bewindslieden en hun integriteit. De moties werden ingediend bij het tweeminutendebat integriteit openbaar bestuur. In november 2021 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe regels bekend rondom functies van bewindslieden na hun vertrek uit de politiek.

Met de motie-Van Baarle vraagt de Tweede Kamer om een rijksbreed lobbyverbod voor voormalige bewindspersonen in te stellen. Nu is er alleen een lobbyverbod voor alle ministeries waar de gewezen bewindspersoon mee te maken heeft gehad.

Via een motie-Sneller geeft de Tweede Kamer aan dat ze wil dat het lobby- en draaideurverbod voor voormalige bewindslieden een stevigere wettelijke grondslag krijgen. De voorstellen van het kabinet om het integriteitsbeleid voor gewezen bewindspersonen aan te scherpen zijn volgens de motie onvoldoende afdwingbaar en te verblijvend. Daarom vraagt de Kamer om in de regels een bredere reikwijdte, minder uitzonderingsmogelijkheden en strengere handhaving op te nemen.

Het kabinet is niet verplicht om een motie op te volgen, maar de Kamer kan met een motie wel een wens van de Kamer formuleren.

Bron: Tweede Kamer