Rapporteur (Tweede Kamer)

Een rapporteur wordt benoemd door een Tweede Kamercommissie om zich te verdiepen in een specifiek vraagstuk. De commissie kan dit doen op basis van een door haar ontvangen stuk, een groot project waarmee zij is belast of door een ander onderwerp dat haar aangaat. De rapporteur adviseert de (vaste) commissie over de verdere behandeling van het onderwerp. Hiervoor kan de rapporteur beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Kamercommissies stellen regelmatig rapporteurs aan voor uiteenlopende onderwerpen. Er kunnen meerdere rapporteurs per commisisie worden benoemd. De commissie dient de aan het rapporteurschap verbonden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo spoedig mogelijk na de benoeming schriftelijk vast te leggen, evenals de duur van het rapporteurschap. Het Presidium bericht de Kamer jaarlijks over de in dat jaar lopende en afgeronde rapporteurschappen.

Voor Europese onderwerpen bestaat het EU-rapporteurschap. Dit is een van de instrumenten die Kamercommissies kunnen inzetten om beter inzicht in en grip op de Europese besluitvorming te hebben en hun controlerende taak goed uit te voeren. Zij worden vaak voor een specifiek EU-voorstel benoemd, zoals het Europese klimaatbeleid en de Europese wetten met betrekking op de digitale markt.

1.

Aantallen rapporteurs

In de Tweede Kamer waren in 2022 in totaal 137 rapporteurs actief, bestaande uit vijf categorieën.

Onderwerp

Aantal rapporteurs

Begroting

30

Europese Unie

30

Grote projecten

6

Wetenschapstoets

12

Overig

59


Meer over