Tweede Kamer stelt prioriteiten Europees Werkprogramma 2023 vast

vrijdag 16 december 2022, 12:30

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft een lijst met prioriteiten voor het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023 vastgesteld. Er wordt extra aandacht gegeven aan maatregelen rondom het beschermen van de Europese democratie tegen buitenlandse beïnvloeding.

De Kamer wil verder parlementaire behandelvoorbehouden voor wetgeving rondom een Europese gehandicaptenkaart, herziening van de wetgeving voor dierenwelzijn en een wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen.

Op 18 oktober 2022 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor het jaar 2023 gepresenteerd. Met deze lijst van prioriteiten geeft de Tweede Kamer aan naar welke thema's en dossiers met extra aandacht zal worden gekeken zodat eventuele parlementaire behandelvoorbehouden en subsidiariteitstoetsen aangebracht kunnen worden. Via BNC-fiches wil de Kamer tijdig geïnformeerd worden over de Nederlandse positie ten opzichte van de wetgeving.

Bron: Tweede Kamer