Tweede Kamer benoemt prioriteiten bij werkprogramma Europese Commissie 2022

dinsdag 1 februari 2022, 11:00

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft een lijst met prioriteiten aangenomen voor het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022. Er wordt vooral extra belang gegeven aan onderwerpen die raken aan de volksgezondheid.

Met de lijst met prioriteiten geeft de Tweede Kamer aan naar welke thema's en dossiers met extra aandacht zal worden gekeken zodat eventuele parlementaire behandelvoorbehouden en subsidiariteitstoetsen aangebracht kunnen worden. Via BNC-fiches wil de Kamer tijdig geïnformeerd worden over de Nederlandse positie ten opzichte van de wetgeving.

De Tweede Kamer wil onder andere parlementaire behandelvoorbehouden en subsidiariteitstoetsen voor de aankomende herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving en de herziening van regels voor patenten op medicijnen. Ook wil de Kamer behandelvoorbehouden voor nieuwe regels voor het duurzaam gebruik van pesticiden in de landbouw en de versterking van organen voor gelijke behandeling.

Volledig overzicht van de prioriteiten van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer