Eerste Kamer stelt Europees Werkprogramma voor 2022 vast

woensdag 16 maart 2022, 10:52

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van 15 maart 2022 haar Europese Werkprogramma voor 2022 vastgesteld. De Kamer heeft 14 voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie als prioritair verklaard.

Met de lijst prioriteiten geeft de Eerst Kamer aan naar welke thema's en dossiers met extra aandacht zal worden gekeken. Zodra een Europees voorstel wordt gepubliceerd dat onderdeel is van de prioritaire lijst, wordt dat automatisch geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de verantwoordelijke Kamercommissie.

De Kamer heeft onder meer het pakket klimaatmaatregelen, cyberweerbaarheid, minimuminkomen, en mediavrijheid aangemerkt als prioritair. Ook de Europese zorgstrategie is een prioriteit voor de Eerste Kamer. Eerder heeft de Tweede Kamer ook al aangegeven extra belang te hechten aan onderwerpen die raken aan de volksgezondheid.

Bron: Eerste Kamer