Openbare gesprekken onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving van start gegaan

vrijdag 4 februari 2022, 12:00

DEN HAAG (PDC) - Vandaag zijn de eerste openbare gesprekken van de door de Eerste Kamer ingestelde Parlementaire Onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) begonnen. Voor deze gesprekken worden uitvoerders met praktijkervaring, wetenschappers en belangenbehartigers uit vier sectoren uitgenodigd. Vandaag wordt allereerst gestart met de politie. In de komende weken komen de sectoren arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid nog aan bod.

Aanleiding voor de instelling van deze commissie en het onderzoek was een motie van Eerste Kamerleden Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD). Zij constateerden dat er veelvuldig onderscheid wordt gemaakt tussen personen en groepen door openbare instanties in Nederland. Daarom richt het onderzoek zich op de oorzaken van discriminatie en het verschil tussen wetten op papier en in de praktijk in de vier bovengenoemde sectoren.

Het komt zelden voor dat de Eerste Kamer een parlementair onderzoek instelt. De laatste keer was in 2011. Toen besloot de Eerste Kamer tot het instellen van een parlementair onderzoek naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. Daarvoor was er alleen in 1962 een kleinschalig onderzoek naar fraude met schroot. Twee andere voorstellen voor een parlementair onderzoek of enquête werden afgewezen.

Bron: Eerste Kamer