Informateur Hamer ontvangt vertegenwoordigers van de thema’s ouderen, duurzaamheid en digitalisering

donderdag 27 mei 2021, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Informateur Mariëtte Hamer ontvangt vanmiddag en morgen vertegenwoordigers van de thema’s ouderen, duurzaamheid en digitalisering om te praten over de uitdagingen en kansen voor het herstel- en transitiebeleid voor na de coronacrisis.

Hamer ontvangt de volgende vertegenwoordigers:

Donderdag 27 mei:

Thema duurzaamheid:

Marjolein Demmers (Natuur & Milieu)

Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)

Marc van den Tweel (Natuurmonumenten)

Maria van der Heijden (MVO Nederland)

Marjan Minnesma (Stichting Urgenda)

Annemieke Nijhof (Deltares)

Annemarie Rakhorst (Milieu Centraal)

Carolien Gehrels (Arcadis Nederland B.V.)

Thema ouderen:

John Kerstens (Koepel Gepensioneerden)

Marcel Sturkenboom (KBO PCOB)

Anneke Sipkens (ANBO)

Jeanny Vreeswijk (Netwerk NOOM)

Amma Asante (Landelijke Cliëntenraad)

Joost Bos (Raad voor Ouderen, Beter oud)

Julie Meerveld (Alzheimer Nederland)

Tom Schoen (Patiëntenfederatie Nederland)

Vrijdag 28 mei:

Thema digitalisering:

Mark van Twist (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

Jeanine Peek (Dutch Digital Delta)

Lotte de Bruin (NLdigital)

Inald Lagendijk (TU Delft)

Michiel Steltman (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland)

Marleen Stikker (Waag Technology & Society)

Ineke Dezentjé Hamming (FME)

Ook spreekt Hamer deze dagen met de twee laatste clusters van partijen. Vandaag ontvangt zij de leiders van Forum voor Democratie, Ja21, SGP, BBB en fractie Den Haan. Vrijdag is het de beurt aan de Partij voor de Dieren, Volt, Groep-Van Haga, DENK en Bij1.

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie