Brief Kamervoorzitter: Is het naleven van corona­regels in de Tweede Kamer afdwingbaar?

donderdag 20 mei 2021, 15:15

DEN HAAG (PDC) - In een brief aan de Tweede Kamer heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp alle Kamerleden normaals opgeroepen zich te houden aan het naleven van de coronaregels.

De oproep was vooral gericht aan het adres van de leden van de fractie van FVD, die de afgelopen week meerdere keren de geldende maatregelen leken te negeren.

Aanleiding van de brief is het voorval rondom FvD-Kamerlid Simone Kerseboom, die na haar maidenspeech door partijgenoten werd omhelsd. Bij herhaling zullen felicitaties in het vervolg niet meer worden toegestaan zonder de belofte van partijen vooraf om zich aan de regels te houden, zo gaf Bergkamp na dat moment al te kennen.

In de huisregels staat dat bij herhaaldelijke overtredingen een schriftelijke waarschuwing volgt. Wanneer mensen stelselmatig geen anderhalve meter afstand houden of geen mondkapje dragen waar dat verplicht is, kunnen medewerkers (zoals bodes, restaurantmedewerkers of griffiers) tijdelijk hun dienstverlening aanpassen of afschalen. Dit om zichzelf te beschermen.

De geldende coronamaatregelen doen echter een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheden van Kamerleden. In een uiterst geval kan de voorzitter via de artikelen 8.18 en 8.19 van het Reglement van Orde Kamerleden uitsluiten van een vergadering.

Kamervoorzitter Bergkamp heeft echter al aangegeven niet snel tot deze ingrijpende maatregelen over te gaan. "Kamerleden zijn verkozen, en zullen aan de vergaderingen van de Kamer moeten kunnen deelnemen om vorm te geven aan hun grondwettelijke taak." aldus Bergkamp.

Bron: tweedekamer.nl