Nederlandse Europarlementariërs: resultaten boeken is mogelijk

maandag 26 april 2021, 16:30

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariërs kunnen invloed uitoefenen als ze zich richten op concrete onderwerpen. Dat blijkt uit gesprekken van het Financieele Dagblad met Nederlandse leden van het Europees Parlement, in aanloop naar de Conferentie over de Toekomst van Europa die in mei van start zal gaan.

Deze één jaar durende conferentie is gericht op het ontwikkelen van nieuwe beleidsprioriteiten en hervormingen van de EU, waarbij de stem van de burgers centraal staat. Het democratische gehalte van de EU zou omhoog moeten en als volksvertegenwoordigers lijkt het Europees Parlement hier in eerste instantie het meest geschikt voor te zijn. Maar het is de vraag of de aankomende conferentie echter gaat zorgen voor grote veranderingen in de relaties tussen de Europese instellingen.

De vraag hoe je als Europarlementariër invloed kan hebben in het Europees Parlement werd vrij eensgezind beantwoord door de Nederlandse Europarlementariërs. 'Richt je op kleine dingen, daar kun je het verschil maken', aldus Toine Manders (CDA), en 'choose your battles' zo sprak Esther de Lange (CDA). Ook Peter van Dalen (ChristenUnie), Agnes Jongerius (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks) hebben zich allen ingezet voor specifieke onderwerpen waarbij ze verschil hebben kunnen maken. Zo zette van Dalen zich in voor een parlementaire groep voor godsdienstvrijheid, Jongerius voor strengere regels voor kankerverwekkende stoffen op de werkplek en Eickhout voor het terugdringen van gassen die de ozonlaag aantasten. Hard werken leidt tot succes, stellen zij. In dat opzicht doen de Nederlanders in het Europees Parlement het over het algemeen goed.

Hilde Reiding, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit, zag ook voorbeelden dat Europarlementariërs concessies afdwongen, maar het is een zaak van lange adem. Zij sprak haar twijfels uit over het veranderen van de rol van het Europees Parlement. Daarnaast benadrukt Reiding dat het ook nog maar de vraag zou zijn of het democratisch tekort institutioneel op te lossen valt: 'je moet niet alleen kijken naar de positie van het EP ten opzichte van de Commissie en de Raad. Je moet ook kijken hoe je de kloof met de burger verkleint.'

Bron: het Financieele Dagblad