Tjeenk Willink benoemd tot informateur

woensdag 7 april 2021, 9:29

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft Herman Tjeenk Willink benoemd tot informateur. Tjeenk Willink heeft als opdracht meegekregen om gesprekken te voeren met alle fractievoorzitters en binnen drie weken verslag te doen aan de Kamer.

In de opdracht staat centraal hoe de partijen verder willen in het formatieproces en of er afdoende vertrouwen is tussen de partijen om 'een weg uit de ontstane impasse' te vinden. De Tweede Kamer stemde bijna kamerbreed in met moties om deze gesprekken met de informateur samen met het verslag openbaar te maken.

Tjeenk Willink volgt de eerdere duo's Ollongren/Jorritsma en Van Ark/Koolmees op die stopten nadat de Kamer vorige week in een debat te kennen gaf dat het formatieproces was stukgelopen.

Biografische informatie

Bron: Tweede Kamer