Procedure voor het tellen van briefstemmen aangepast

dinsdag 16 maart 2021, 9:30

DEN HAAG (PDC) - Nadat afgelopen week al in meerdere gemeenten geconstateerd was dat er veel problemen waren met de binnengekomen briefstemmen wordt de procedure van het tellen van de briefstemmen nu aangepast. Dit schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege de pandemie konden zeventigplussers dit jaar per post hun stem uitbrengen. Een aantal van deze briefstemmen was ongeldig omdat het stembiljet niet op de juiste manier verstuurd was. Het stembiljet moest namelijk eerst in de speciaal daarvoor bedoelde envelop, zonder adres. Deze dichtgeplakte envelop met daarin het stembiljet moest vervolgens samen met de ondertekende stempas in de retourenvelop.

Ollongren schrijft vandaag in de kamerbrief dat medewerkers van briefstembureaus enveloppen waar mogelijk zowel een stembiljet als een stempas in zitten nu toch mogen openen. Indien de envelop een geldige stempas bevat kan de geopende stembiljetenvelop in de stembus worden gedaan zonder dat het stembiljet wordt ingezien of opengevouwen. Op deze manier blijft het stemgeheim van de kiezer gewaarborgd, zo schrijft Ollongren.

Uiterlijk woensdag 17 maart wordt de nieuwe werkwijze toegepast bij de briefstembureaus.

Mensen die hun stempas niet mee haddden opgestuurd bij het briefstemmen en deze nog hebben kunnen alsnog op het stembureau hun stem uitbrengen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkinkrijksrelaties