400.000 briefstemmen uitgebracht waarvan 10.000 ongeldig

donderdag 11 maart 2021, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Vanwege de coronacrisis mogen ruim 2,4 miljoen 70-plussers deze verkiezingen per brief hun stem uitbrengen. Met nog geen week tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn de eerste 400.000 briefstemmen verstuurd.

Bij zo'n 2,5% van de mensen die al per brief hebben gestemd is deze echter ongeldig verklaard omdat de kiezer een verkeerde envelop heeft gebruikt, zo zegt demissionair minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het stembiljet moet namelijk eerst in de speciaal daarvoor bedoelde envelop, zonder adres. Deze dichtgeplakte envelop met daarin het stembiljet gaat vervolgens samen met de ondertekende stempas in de retourenvelop. Wanneer de kiezer dit niet juist heeft gedaan wordt de stem ongeldig verklaard. Dit is nu het geval voor ongeveer 10.000 stemmen.

Briefstemmen moeten uiterlijk voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post zijn gedaan om zeker te weten dat de briefstem op tijd aankomt. Daarna kan de briefstem nog afgegeven worden op een afgiftepunt tot 17 maart 21.00 uur.

Bron: NRC Handelsblad