Senioren kunnen vanaf vandaag per post stemmen

vrijdag 26 februari 2021, 11:27

DEN HAAG (PDC) - 240.000 van de in totaal 2,4 miljoen ouderen ontvangen vandaag hun stembiljet om per brief te stemmen. Vanaf vandaag tot donderdag 11 maart krijgen 70-plussers, die bij de Tweede Kamerverkiezingen per brief mogen stemmen, zo'n stembiljet thuisgestuurd. Vanaf vandaag kunnen senioren dus hun stem uitbrengen, indien zij het ingevulde briefstembiljet samen met de stempas, die ze uiterlijk op 3 maart ontvangen, in de juiste retourenvelop opsturen of inleveren bij een afgiftepunt.

Om ongeldige stemmen te voorkomen publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze week een brochure om het poststemmen stapsgewijs uit te leggen. Uit een proef met twaalf senioren bleek dat immers niet zo vlot te gaan: meer dan de helft van de stemmen zouden ongeldig verklaard worden bij de echte verkiezingen.

Het briefstemmen voor 70-plussers is één van de coronamaatregelen die getroffen worden om de Tweede Kamerverkiezingen veilig te laten verlopen.

Bron: NOS