70-plussers krijgen uitleg over briefstemmen

woensdag 24 februari 2021, 10:44

DEN HAAG (PDC) - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde vandaag een brochure, gericht aan 70-plussers die per brief kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. De brochure bevat een stapsgewijze uitleg om per brief te stemmen, en wordt samen met het briefstembiljet en de benodigde enveloppen tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart verstuurd naar kiezers van 70 jaar en ouder.

Een onderzoek onder twaalf senioren wees uit dat briefstemmen niet eenvoudig is voor deze leeftijdsgroep. Uit de proef bleek dat er handelingen over het hoofd werden gezien en dat meer dan de helft van de stemmen ongeldig zouden zijn bij de echte verkiezingen. De overheid kreeg daarop advies om de communicatie rond het stemmen per post te verbeteren, zoals het aanpassen van de kleur van de enveloppen of het oplijsten van instructies. De brochure met uitleg lijkt hier nu tegemoet aan te komen.

Om de Tweede Kamerverkiezingen veilig te laten verlopen zijn er speciale coronamaatregelen van kracht. Naast het briefstemmen voor 70-plussers kunnen risicogroepen vervroegd gaan stemmen en mag iemand drie in plaats van twee volmachtstemmen uitbrengen.

Bron: Rijksoverheid.nl, NOS