Parlementair onderzoek: menselijke maat te vaak verloren bij beleidsuitvoering

donderdag 25 februari 2021, 10:42

DEN HAAG (PDC) - Burgers raken te vaak in de problemen door missers bij de uitvoering van wetten en regels. Dit concludeert het onderzoeksrapport Klem tussen balie en beleid van het parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties. De commissie benadrukt dat uitvoeringsorganisaties te vaak in de problemen komen door gebrekkige politieke sturing in het dilemma tussen dienstverlening en fraudebestrijding. Hierdoor verliezen de organisaties vaak de menselijke maat uit het oog.

Verder wijst het rapport erop dat er sprake is van gebrekkige informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Een mediastorm rondom incidenten zorgt er vaak voor dat medewerkers bij uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren terughoudend zijn met het aan de kaak stellen van problemen, om zo de organisatie of bewindspersoon uit de wind te houden. Hierdoor worden signalen slecht opgevangen en niet omgezet in beleidsverandering.

Daarnaast spreekt de commissie de Tweede Kamer op zijn eigen verantwoordelijkheid aan. Om effectief tegenwicht te kunnen bieden moeten Kamerleden zich beter verdiepen in de uitvoering van beleid en minder vertrouwen op volledige informatievoorziening vanuit de ministeries. Het rapport concludeert dan ook: "aan de verwaarlozing van de uitvoering ligt een gebrek aan interesse bij Kamer en kabinet ten grondslag."

De onderzoekscommissie, voorgezeten door André Bosman (VVD), werd in februari 2020 ingesteld om onderzoek te doen naar de oorzaken van problemen rond beleidsuitvoering. De conclusies van de commissie zullen betrokken worden bij de aankomende parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire.

Bron: Tweede Kamer