Tijdelijke onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties

Deze tijdelijke Tweede Kamercommissie doet onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, en het verlies van de menselijke maat daarbij.

  • 1. 
    Wat zijn de belangrijkste oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties waardoor uiteindelijk o.a. de menselijke maat (lees: passende dienstverlening aan de burger) uit het oog verloren wordt?
  • 2. 
    Wat is de rol en informatiepositie van de Kamer bij problemen bij uitvoeringsorganisaties?
  • 3. 
    Hoe kan de uitvoerbaarheid van beleid (beter) gewaarborgd worden in het parlementaire proces en wat betekent dit voor de rollen, (wettelijke) taken en (wettelijke) verantwoordelijkheden van: Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties?

Hoorzittingen

Tussen 26 oktober en 13 november 2020 vonden de openbare hoorzittingen van de parlementaire onderzoekscommissie plaats. In deze hoorzittingen sprak de commissie met personen van verschillende organisaties en instanties.

De parlementaire onderzoekscommissie is in februari 2020 ingesteld zal haar onderzoek naar verwachting begin 2021 afronden.


Meer over

Voorzitter is A. (André) Bosman. Ondervoorzitter is N. (Nevin) Özütok.