Eerste Kamer terug van reces voor wet over verplichte coronatest voor reizigers uit buitenland

donderdag 7 januari 2021, 16:32

DEN HAAG (PDC) - In navolging op de Tweede Kamer komt ook de Eerste Kamer terug van het kerstreces. Zij komt op vrijdag 8 januari bijeen om te beraadslagen en te stemmen over de spoedwet 'Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer', die vandaag door de Tweede Kamer is behandeld en aangenomen.

In deze wet wordt een juridische basis gegeven aan een verplichte negatieve coronatest voor reizigers uit het buitenland. Vanwege de wenselijkheid deze spoedwet snel in werking te laten treden, moet deze binnen een zeer korte termijn worden aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer.

Dat de Eerste Kamer terugkomt van het kerstreces is bijzonder te noemen. De laatste en enige eerdere keer was in december van 1988. Toen werd op derde Kerstdag vergaderd over de invoering van het sofinummer.

Ook het feit dat er op vrijdag wordt vergaderd is opvallend. De vergaderingen van de Eerste Kamer worden in de regel gehouden op dinsdagen, en bij (hoge) uitzondering kan er ook op maandagavond en woensdag vergaderd worden. Vanwege de nood van de spoedwet wordt hier nu dus van afgeweken.

Bron: www.eerstekamer.nl