Spoedwet

Een spoedwet is een wet die zo urgent is dat deze binnen een zeer kort termijn moet worden aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Een voorbeeld hiervan is de 'wet tot het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van het jaar 2018'.

Enkele andere voorbeelden van spoedwetten zijn de 'anti-stakingswetten' van 1903, de 'wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd' van 2013 en de 'tijdelijke wet maatregelen covid-19'.